Statul suportă cheltuielile salariale pentru 20 de noi locuri de muncă

Firmele care înființează minim 20 de noi locuri de muncă pot beneficia din partea statului de un ajutor financiar, nerambursabil, prin care vor fi acoperite o parte din cheltuielile salariale aferente acestora. ”Noua schemă de ajutor de stat are în vedere finanţarea sub formă de sume nerambursabile, a costurilor salariale, la nivelul maxim al salariului mediu brut, înregistrate pe o perioadă de doi ani consecutivi, ca urmare a creării de minimum 20 de locuri de muncă determinate de realizarea unei investiţii iniţiale. Se pot emite acorduri pentru finanţarea în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, iar plata ajutorului de minimis se efectuează în perioada 2015-2025, în limita bugetului anual alocat schemei”, se arată într-un comunicat al Guvernului.
Firmele care obțin ajutorul financiar vor fi obligate să menţină în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată tot pentru o perioadă de cel puţin cinci ani de la data finalizării acesteia. Suplimentar, vor trebui respectate şi alte criterii de eligibilitate, respectiv rentabilitatea cifrei de afaceri să fie mai mare sau egală cu 1 la sută în ultimul exerciţiu financiar încheiat, iar firmele să aibă capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat. Nu în ultimul rând, capitalul social subscris vărsat trebuie să fie în valoare de minimum 20.000 lei. Pe lista sectoarelor de activitate pentru care nu sunt acordate ajutoare de stat se află, ca domenii, agricultura, silvicultura şi pescuitul, industria extractivă, industria prelucrătoare, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, transporturi, inclusiv prin conducte, hoteluri şi restaurante, telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.
Bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane de euro, cu posibilitatea suplimentării, iar Guvernul estimează că numărul total al societăţilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.500 de firme.

One Thought to “Statul suportă cheltuielile salariale pentru 20 de noi locuri de muncă”

  1. […] Via: Statul suportă cheltuielile salariale pentru 20 de noi locuri de muncă […]

Dă-i un răspuns lui Statul suportă cheltuielile salariale pentru 20 de noi locuri de muncă - Stiri la orice ora Anulează răspunsul