Sprijin pentru angajatori și angajați: 2.500 de lei pentru fiecare salariat care a lucrat în regim de telemuncă

Angajatorii, dar și angajații din domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activității, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, pot beneficia de o serie de măsuri de sprijin. Acestea sunt prevăzute într-o Ordonanață de Urgență nr. 132/2020 publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii trecute. Una din măsurile adoptate care va putea fi aplicată ori de câte ori se instituie stare de urgență, alertă sau asediu, este acordarea unui sprijin de stat sub forma unei scheme de finanțare temporară a salariaților care vor avea program redus de muncă. Astfel, angajatorul are posibilitatea reducerii timpului de muncă al salariaților, cu cel mult 50 la sută din durata prevazută în contractul individual de muncă. Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel puțin  cinci de zile lucrătoare consecutive, acesta având obligația să stabilească programul de muncă pentru întreaga luna. Decizia privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin cinci zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii şi se transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia. Pe această perioadă salariații beneficiază de o indemnizație de 75 la sută din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă. Aceste sume se plătesc de angajator și se decontează ulterior din bugetul asigurărilor de șomaj.

Reducerea timpului de muncă

Potrvit noii ordonanțe, angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: măsura afectează cel puţin zece la sută din numărul de salariaţi ai unităţii; reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10 la sută faţă de luna similară din anul anterior. Alte categorii susținute pentru a ajuta piața forței de muncă, pentru o perioadă de trei luni, sunt zilierii și lucrătorii sezonieri. Pentru zilierii care își desfășoară activitatea într-unul din domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35 la sută din remunerația cuvenită zilei de muncă pentru o perioada de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. Beneficiarii de lucrări vor plăti acești bani zilierilor, din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, si ulterior vor deconta sumele plătite prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene. De asemenea, pentru lucrătorii sezonieri se acordă o indemnizație de 41,5 la sută din salariu, dar nu mai mult de 41,5 la sută din câștigul salarial mediu brut pe economie, aferent perioadei lucrate. Aceasta facilitate se acordă până la 31 decembrie 2020, pentru cel mult trei luni, la alegerea angajatorului, pentru angajatii care încheie contracte individuale de muncă pe perioada determinată de până la  trei luni. Aceste sume se plătesc de angajator și se decontează ulterior din bugetul asigurărilor de șomaj.

2.500 de lei pentru fiecare telesalariat

O altă măsură are ca scop impulsionarea angajatorilor să utilizeze telemunca, în contextul în care regulile de distanțare fizică, inclusiv la locul de muncă, trebuie menținute. În acest sens, se acordă din bugetul asigurărilor de șomaj, o singură dată, suma de 2.500 lei angajatorilor pentru fiecare salariat care a lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare, pentru achiziționarea de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă. ’’Atragem atenția angajatorilor că primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă, inclusiv în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu în interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor salariaţi, în afara programului de lucru stabilit, constituie o formă de muncă nedeclarată şi se sancţionează ca atare. Măsurile adoptate nu se aplică instituțiilor publice, angajatorilor care la data solicitării se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate și nici angajatorilor care sunt înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale’’, au precizat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj.

Alte articole

Leave a Comment