Șoferii nu mai au voie să pună mâna pe telefonul mobil când se află la volan

 Legislația rutieră, cel puțin pe segmentul folosirii telefonul mobil în timpul șofatului sau al nerespectării culorii semaforului, devine mai aspră ca niciodată. Dacă până acum erau amendați șoferii prinși de polițiști că vorbesc la telefon sau filmează cu camera telefonului în timp ce conduc, odată cu adoptarea acestei noi Hotărâri de guvern, șoferii nu mai au voie, practice, să atingă telefonul, indiferent de motiv, atunci când se află la volan în trafic. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Alineatul (3) al articolului 36 se modifică și va avea următorul cuprins: ,,(3) În timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare, conducătorului acestuia îi este interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video.” 2. La articolul 100 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, lit.h), cu următorul cuprins: ,,h) ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor.” 3. La articolul 101 alineatul (1), după punctul 18 se introduce un nou punct, pct.19, cu următorul cuprins: ,,19. ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul pentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere, aflat în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, de către conducătorul acestuia.” 4. Articolul 106 se modifică, de asemenea, și va avea următorul cuprins: „Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină, susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație prevăzut la art.104 alin.(2) lit.a) până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin.(3) sau art. 104 alin.(4), după caz. (2) Dispozițiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător în situația în care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce potrivit art.104 alin.(5). 5.

Cei depistați conducând sub influența alcoolului, cei care trec pe “roșu” și alții, vor susține un test de verificare a cunoașterii regulamentului rutier

După articolul 106 se introduc două noi articole, art.1061 și 1062 , cu următorul cuprins: „Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenției, un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru: a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice; b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. (2) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, în mod obligatoriu, și în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art.103 alin.(1) lit.c), până la expirarea acesteia. (3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin.(1) și (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare. (4) În cazul formulării, potrivit art.104 alin.(3) sau alin. (5), a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilită într-una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), testul de verificare se susține până în a treizecea zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. Art.1062 – (1) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, potrivit art.106 sau 1061 , la serviciul poliției rutiere care are în evidență titularul permisului de conducere sau la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenția ori au fost constatate prin același proces-verbal contravențiile. (2) Verificarea cunoașterii regulilor de circulație se poate efectua, la cerere, într-una dintre limbile în care se poate susține, în România, examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere.

 

 

Alte articole

2 Thoughts to “Șoferii nu mai au voie să pună mâna pe telefonul mobil când se află la volan”

  1. Asta nu e o problema pentru cocalari

    O sa il tina in gura si tot nu o sa renunte la el…

  2. Anonim

    Nici milițienii nu au voie? Ca ei circula fără centura, vorbesc la telefon și dau amenzi pe tema asta.

Leave a Comment