Servicii în beneficiul persoanelor vârstnice, în Sălaj

Serviciile privind îngrijirea persoanelor vârstnice existente la nivelul județului Sălaj au fost prezentate la sfârșitul acestei săptămâni, de  directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Sălaj, Ligia Marincaş, în cadrul şedintei lunare de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.

În ceea ce priveşte serviciile de îngrijire la domiciliu, în judeţ sunt autorizate două unități, pespectiv  Asociația ”Din inimă pentru Sălaj” şi filiala judeţeană a Crucii Roşii.

De asemenea, în judeţul Sălaj funcţionează cinci centre de permanenţă, dintre care două în mediul urban, în Zalău şi Cehu Silvaniei şi trei în mediul rural, în Crasna, Hida şi Şimişna.  Cele cinci centre au acordat, în 2018, un număr total de aproape 9.000 de consultaţii şi 7.700 de tratamente.

În ceea ce priveşte unităţi de îngrijiri la domiciliu ce funcţionează în baza legii asistenţei sociale, în judeţ acordă astfel de servicii 14 asociaţii şi fundaţii, 19 parohii şi opt comune.

Ligia Marincaş a adăugat faptul că pentru perioada următoare se are în vedere şi dezvoltarea în Sălaj a activităţilor desfăşurate în domeniul asistenţei medicale comunitare, respectiv servicii de sănătate şi acţiuni de sănătate publică furnizate la nivelul comunităţilor cu scopul creşterii accesului populaţiei şi, în special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie romă, la servicii de sănătate, în special la cele centrate pe prevenire.

În acest sens, prin intermediul accesării de fonduri europene se intenţionează crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale în comunele Şamsud , Bobota, Năpradea, Sânmihaiu –Almasului şi Dragu. În judeţ au fost deja înfiinţate, prin intermediul unei finanţări elveţiene, două centre medico-sociale comunitare, la Plopiş şi Meseşenii de Jos.

Actualmente, în judeţul Sălaj există un număr de 27 asistenţi comunitari care îşi desfăşoară activitatea în tot atâtea comune şi un număr de cinci mediatori sanitari pentru populaţia de etnie rromă.

 

Alte articole

Leave a Comment