Se apropie termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale

Zălăuanii care trebuie să-și plătească impozitele și taxele la bugetul local pot face acest lucru până la finalul lunii în curs – 31 martie. Și asta pentru a nu plăti majorări de întârziere. Primăria municipiului Zalău reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice că 31 martie 2023 este primul termen scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente primului semestru al anului 2023.

Scutiri, bonificații și gratuități

În acest an, Primăria Zalău a acordat și acordă următoarele tipuri de scutiri, bonificații și gratuități: patru la sută pentru contribuabilii persoane fizice care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului în curs. În cazul achitării online prin intermediul site-urilor Platformă Contribuabili (zalausj.ro), www.ghiseul.ro , cât și prin intermediul stațiilor de plată de tip SelfPay, bonificatia este de opt la sută pentru contribuabilii persoane fizice care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, până în 31 martie. În cazul contribuabililor persoane juridice, indiferent de metoda de plată aleasă de către aceștia, bonificația este patru la sută pentru contribuabilii care plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, până în 31 martie.

Tot în acest an, Primăria Zalău oferă gratuitate pentru elevi și pensionari la transport public în comun. Menținerea cotei aplicate asupra valorii impozabile la clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice, la 0,3 la sută, cotă redusă de la 1,3 la sută. Menținerea cotei aplicate asupra valorii impozabile la clădirile nerezidențiale deținute de persoane juridice, la 1 la sută, cotă redusă de la 1,3 la sută. Menținerea facilității fiscale constând în scutirea sau reducerea de la plata taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare și dezinsecție, acordată anumitor categorii de persoane, conform Hotărârii de Consiliu Localnr. 376/2017.

Scutiri de la plata impozitului

Tot în acest an, Primăria municipiului Zalău acordă scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru 11 categorii de clădiri și terenuri. Este vorba despre: clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale; clădirile/terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; clădirile/terenurile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; clădirile/terenurile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; clădirile /terenurile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; clădirile/terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare (eroi Revolutie), respectiv, terenurile aferente acestor cladiri;  clădirea folosită ca domiciliu și terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive Pe de altă parte, pentru clădirile și terenurile neîngrijite impozitul rămâne majorat cu 300 la sută, la fel ca în anul 2022.
Scutirile, bonificațiile și gratuitățile menționate se acordă de Primăria municipiului Zalău, din oficiu, tuturor persoanelor care au beneficiat de aceste facilități și în anul 2022. Pentru cazurile noi, beneficiarul poate solicita acest lucru prin intermediul unei cereri depuse la primărie. De asemenea, prin intermediul proiectului de digitalizare, serviciul electronic – Cerere scutire impozite facilitează transmiterea acestei cereri online, accesând site-ul www.zalausj.ro, secțiunea Servicii electronice/Conectare fără autentificare/Cerere scutire impozit.

2 Thoughts to “Se apropie termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale”

  1. […] Zălăuanii care trebuie să-și plătească impozitele și taxele la bugetul local pot face acest lucru până până la finalul lunii în curs – 31 martie  » Mai multe detalii […]

  2. […] Zălăuanii care trebuie să-și plătească impozitele și taxele la bugetul local pot face acest lucru până până la finalul lunii în curs – 31 martie Citeste mai mult […]

Leave a Comment