Scădere ușoară a ratei șomajului în Sălaj

Instituția Prefectului Sălaj a găzduit marți, 19 februarie, ședința lunară a Comisiei de Dialog Social Sălaj. Pe ordinea de zi s-au aflat: adoptarea propunerilor privind tematica şedinţelor Comisiei de Dialog Social Sălaj pentru anul 2019; prezentarea organizațiilor patronale și sindicale care fac parte din Comisia de Dialog Social Sălaj (conducere, date de contact, număr de membri); analiza ocupării forţei de muncă în judeţul Sălaj; propuneri de măsuri pentru reducerea numărului de şomeri; prezentarea planului de pregătire profesională pe anul 2019, având în vedere meseriile solicitate pe piața muncii.

Potrivit datelor prezentate de Ioan Mureșan, directorul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, pe parcursul anului 2018, rata şomajului în judeţul Sălaj a scăzut de la 4,94% în ianuarie la 4,48%, la 31 decembrie.

Numărul total al şomerilor înregistraţi a cunoscut o evoluţie fluctuantă, ajungând de la 5.091 de persoane la finele lunii ianuarie, la 4.469 la finele lunii iunie şi la 4.602 la finele anului 2018. Numărul şomerilor înregistraţi beneficiari de indemnizaţii de şomaj a cunoscut, de asemenea, o scădere de la 1.076 persoane în luna ianuarie, la 696 persoane în luna iunie şi o creştere în ultimile luni ale anului 2018, ajungând la 31 decembrie la 919 persoane.

În cursul anului 2018, au fost încadrate în muncă 3.054 persoane faţă de 2.065 persoane în anul 2017.

Pe parcursul anului 2018, în programele de formare profesională organizate de agenţie, au fost cuprinşi 338 şomeri în 26 cursuri de iniţiere, calificare sau specializare.

Ca urmare a subvenţionării locurilor de muncă în anul 2018 s-au acordat 665 subvenţii angajatorilor care au încadrat în muncă persoane provenind din rândul şomerilor sau absolvenţilor.

Principalele măsuri de care dispune Agenţia Judeţenă pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj, în vederea reducerii şomajului sunt:

  • stimularea încadrării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în cadrul unui proces coerent de tranziţie de la sistemul educaţional la piaţa muncii;
  • prevenirea şomajului;
  • stimularea participării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională şi de evaluare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale;
  • creşterea şanselor de ocupare şi a incluziunii sociale a unor categorii de persoane care se confruntă cu dificultăţi la încadrarea în muncă prin servicii şi măsuri active de stimulare a ocupării;
  • protecţia persoanelor supuse riscului pierderii locului de muncă în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj;
  • protecţia salariaţilor angajatorilor în stare de insolvenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare;
  • facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenţii.

Alte articole

Leave a Comment