Sălăjeni, atenție! Totul despre drepturile cetățenilor români, sezonieri pe teritoriul Germaniei

Pentru prevenirea situațiilor de abuz și pentru diminuarea riscurilor la care se expun cetățenii români, inclusiv sălăjenii care intenționează să muncească în Germania ca lucrători sezonieri, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj vin cu o serie de informații și precizări. Acestea sunt incluse în cadrul unei campanii ”Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ți drepturile pentru a fi protejat!” demarată în această perioadă !” de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Scopul acestui demers este ca cetățenii, inclusiv sălăjenii, care decid să muncească sezonier în Republica Federală Germania să cunoască drepturile pe care le au și să știe cui să se adreseze dacă întâmpină probleme. Astfel, în Republica Federală Germania nu există un contract de muncă standard, ci o varietate de contracte. Un contract de muncă poate fi încheiat verbal sau în scris. Angajatorul nu e obligat să pună la dispoziția lucrătorului un contract de muncă scris, acesta putând fi definit și prin ceea ce a fost convenit cu angajatorul verbal sau prin e-mail. În această situație, angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorului termenii contractuali esențiali în scris la cel mult o lună după angajare. Porivit ITM Sălaj, totuși, este preferabilă încheierea contractului de muncă în formă scrisă într-o limbă pe care lucrătorul o înțelege. După semnarea contractului de către cele două părți, lucrătorul trebuie să păstreze o copie a acestuia (inclusiv pentru situațiile în care se ajunge la litigii ce necesită soluționare în instanță).

Salariul minim în Germania – 9,50 euro pe oră

În Germania, începând  cu 1 ianuarie a acestui an, salariul minim brut pe oră în este de 9,50 Euro. Legea prevede ca salariile să fie plătite cel târziu la sfârșitul lunii următoare celei în care s-a efectuat lucrarea. Odată cu plata, angajatorul este obligat să înmâneze lucrătorului statul de plată, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: numărul de ore lucrate, salariul brut lunar, suma deducerilor pentru impozitele pe venit, alte deduceri (de exemplu pentru cazare și masă, avansuri), respectiv suma plătită – salariul net. Lucrătorii nu trebuie să semneze niciodată documente, chitanțe sau note necompletate sau al căror conținut nu îl înțeleg.

Linia telefonică de urgență gratuită dreptul muncii

Conform ITM Sălaj, lucrătorii români care au probleme la locul de muncă sau cu angajatorul în Germania, pot apela gratuit linia telefonică de urgență a Mobilității Echitabile. Apelurile se pot face doar de pe teritoriul Germaniei. Consilierii vorbesc limba română, răspund la întrebări și oferă ajutor. Linia telefonică de urgență gratuită dreptul muncii: 0800 0005602, de luni până vineri între orele 9-12 și 13-17. În cazul unor litigii este important ca sesizările/plângerile/acțiunile în instanța de judecată să fie depuse la autoritățile germane înainte de întoarcerea în România deoarece în legislația germană termenele de decădere sunt scurte. “Germania fiind  un stat federal, organizarea locală a autorităților este diferită de la un land la altul. Pentru informații suplimentare legate de autoritățile cu competențe în domeniile muncii și socialului cetățenii români se pot adresa biroului atașatului pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României în Republica Federală Germania (berlin.social@mae.ro). Informații detaliate privind munca sezonieră în Germania pot fi accesate pe site-ul MMPS – www.mmuncii.ro și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe – www.mae.ro.

Leave a Comment