Sălăjenii au dat iama în cardurile europene de sănătate

Sălăjenii au dat iama în cardurile europene de sănătate

Pentru că vara este perioada vacanţelor şi pentru că destinaţiile din afara ţării sunt tentante, unul din lucrurile pe care românii merită să le ia cu ei în bagaje este Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, cel care conferă titularului dreptul de a beneficia de asistenţa medicală necesară în cursul unei şederi temporare într-un stat UE. De la începutul anului şi până în prezent, peste 2.500 de asemenea documente au fost solicitate Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Sălaj, din care mai mult de o treime au fost cerute în iunie, semn că sălăjenii au dat startul la vacanţe şi excursii în străinătate.

Un număr de 2.560 de cereri privind eliberarea cardului european au fost depuse de populaţie la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sălaj de la începutul anului şi până în prezent, ne-a declarat preşedintele instituţiei respective, Claudiu Bârsan. „Primim circa 150 de asemenea cereri în fiecare zi. Oamenii merg în concediu în străinătate şi vor să aibă la ei cardul european. Din totalul de 2.560 de cereri înregistrat în 2011, 700 de solicitări au fost primite în luna iunie, în timp ce în această lună am înregistrat peste 300 de cereri”, a declarat Claudiu Bârsan.

Cardul european se eliberează asiguratului numai în situaţia deplasării acestuia pentru şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, putând fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul UE. „Prin şedere temporară se înţelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale UE pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult şase luni. În vederea eliberării cardului, persoana asigurată va depune la Casa de Asigurări de Sănătate la care este luat în evidenţă o cerere şi documente care să ateste calitatea de asigurat. Casa de Asigurări de Sănătate controlează calitatea de asigurat a persoanei, urmând ca în situaţia în care cererea este aprobată, costurile tipăririi să fie suportate din Fondul naţional Unic de Asigurări de Sănătate”, se arată pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Emiterea cardului european nu poate fi refuzată solicitantului decât în situaţia în care acesta nu face dovada plăţii la zi, pe ultimii cinci ani, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Se eliberează în maxim şapte zile

Cardul european se eliberează în termen de şapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la CJAS Sălaj. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea actului respectiv, CJAS va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a acestuia. Perioada de valabilitate a cardului european este de şase luni de la data emiterii, iar serviciile medicale acordate în baza lui nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul cu pricina. Aceste servicii se acordă asiguraţilor români în conformitate cu legislaţia statului membru al UE vizitat.

Cardul nu acoperă situaţia în care persoana asigurată se deplasează în UE cu scopul de a beneficia de tratament medical.

Totuşi, cardul european nu exclude încheierea unei poliţe de asigurare pe perioada călătoriei, mai ales că, în baza cardului european, pot fi solicitate îngrijiri medicale doar în unităţile de stat. În plus, în numeroase ţări preferate de români, precum Grecia, Bulgaria sau Turcia, există cabinete medicale private chiar pe plajă sau în incinta hotelurilor, iar turiştilor le este mai la îndemână să apeleze aici decât să se prezinte la spitalele de stat, unde pot beneficia de servicii medicale în baza cardului european.

Şi străinii pot cere asistenţă medicală în România

La rândul lor, cetăţenii străini care posedă carduri europene emise de unul dintre statele membre UE beneficiază de servicii medicale în România în aceleaşi condiţii ca şi persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din ţara noastră. În acest sens, furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu CJAS au obligaţia de a acorda asistenţa medicală necesară, urmând să evidenţieze şi să raporteze distinct Caselor de Asigurări de Sănătate serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.

Alte articole

Leave a Comment