Putem da „colţul” liniştiţi: În 2013, statul e mai darnic cu înmormântările

De anul acesta, statul deconteazã „mai bine” înmormântările românilor. Aprobarea, la sfârsitul lunii trecute, a bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2013, a adus o majorare de peste 100 de lei a ajutorului de înmormântare, în cazul asiguratului sau pensionarului.
Anul acesta, în cazul decesului, familiile pensionarilor, şomerilor şi salariaţilor vor primi ceva mai mult sprijin din partea statului, mai exact 106 lei în plus la ajutorul de înmormântare. Măsura a fost impusă prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, intrată în vigoare la finalul lunii februarie. Astfel, de acum în colo, ajutorul de deces oferit prin intermendiul Casei de Pensii va fi de 2.223 lei, faţă de cei 2.117 lei. Majorarea cuantumului ajutorului de deces vine în contextul creşterii câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Astfel, câştigul salarial mediu prevăzut pentru 2013 este 2.223 de lei, faţă de 2.117 lei, în 2012. În aceste condiţii, si cuantumul ajutorului de deces se va majora tot până la 2.223 lei, în cazul asiguratului sau pensionarului. De asemenea, conform legii, de acest tip de ajutor poate beneficia şi pensionarul sau asiguratul, în cazul decesului unui membru de familie, chiar dacă acesta din urmã nu deţinea calitatea de asigurat. În aceste cazuri, cuantumul ajutorului de deces este de 1.112 lei, faţă de 1.059 lei, cât s-a plătit în 2012.
Ajutorul de deces se acordă, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se află în întreţinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau în lipsa acestora, orice altă persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Solicitanţii acestui drept trebuie să depună la Casa de Pensii documente care să ateste gradul de rudenie cu decedatul, iar ajutorul de înmormântare se acordă unei singure persoane, celei care face dovada acoperirii cheltuielilor de înhumare. Banii ajung la solicitanşi în termen de 24 ore de la data cererii.

Alte articole

Leave a Comment