Procedura transcrierii actelor de stare civilă s-a simplificat

 

Sălăjeni care muncesc, îşi au reşedinţa, domiciliul ori se găsesc în străinătate, trebuie să ştie că actele de stare civilă eliberate de autorităţile străine sau înscrise la ambasada română din statul pe teritoriul căruia se află, pentru a căpăta valabilitate şi putere juridică în România trebuie să fie transcrise. Un act întocmit de o autoritate străină, este lipsit de valabilitate în ţara noastră, în lipsa acestei transcrieri. Actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, se transcriu obligatoriu în registrele de stare civilă române, în termen de şase luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.Transcrierea este o operaţiune care, potrivit funcţionarilor din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sălaj, s-a simplificat mult şi necesită, practic, un singur act. Astfel, sălăjenii care obţin certificate de naştere, căsătorie sau deces, eliberate de autorităţile ţărilor europene, vor solicita autorităţii străine care a eliberat actul respectiv, un extras multilingv, document eliberat în baza Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976. Acest act vine să simplifice întreaga procedură de transcriere de până acum, înlocuind şi vechiul certificat care necesita apostilare, traducere, prin urmare bani şi drumuri în plus.

Extrasele multilingve se obţin în baza unei cereri adresate autorităţilor din ţara în care cetăţeanul român a obţinut actul de stare civilă. Avantajele pe care le prezintă acest extras multilingv sunt mari: procedura de transcriere în România este mult simplificată şi mai rapidă, extrasul nu necesită apostilare, taxe, legalizare, şi nici nu trebuie tradus.

Înscrierea documentelor la ambasadele române simplifică lucrurile în străinătate însă le complică în ţară

Cererea de transcriere se adresează primarului localităţii de domiciliu- pentru cetăţenii români cu domiciliul în România, şi primarului localităţii de ultim domiciliu avut în ţară în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate. În cazul cetăţenilor români fără domiciliu în România, precum şi cazul celor care au înscris actul la ambasada română din ţara care a eliberat documentul, cererea se adresează exclusiv Primăriei sectorului 1 Bucureşti. Ca exemplu, un sălăjean care a preferat varianta înregistrării la ambasada română din ţara în care se află şi nu varianta deplasării şi transcrierii documentului în România, îşi va adresa orice solicitare viitoare Primarului Sectorului 1 din Bucureşti. Ţările care eliberează extrase multilingve sunt: Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Elveţia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Serbia şi Turcia. Cererea de transcriere se poate face personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată de un notar public român sau străin, caz în care este necesar să îndeplinească condiţiile de supralegalizare.
Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor/extraselor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi, ori prin împuternicit cu procură specială.
În cazul transcrierii certificatului de căsătorie cererea se adresează primarului de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia domiciliază, după caz. În cazul transcrierii certificatului de deces cererea se adresează primarului locului de domiciliu al solicitantului sau primarului de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată. Persoanele care dobândesc cetăţenia română şi posedă permis de şedere permanentă eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări vor depune cererea de transcriere la primăria de domiciliu. În situaţia în care copilul în vârstă de până la 14 ani nu este înscris în certificatul constatator de dobândire a cetăţeniei române al părintelui, celălalt părinte, cetăţean străin, trebuie să-şi de acordul cu privire la dobândirea cetăţeniei române a copilului minor. În cazul în care copilul are peste 14 ani şi nu figurează înscris în dovada de cetăţenie a părintelui este necesar să se prezinte consimţământul notarial al acestuia cu privire la dobândirea cetăţeniei române. Cererea de transcriere, în cazul unei persoane căsătorite, va trebui să cuprindă şi copia certificatului de căsătorie. Cererea de transcriere a unui certificat de căsătorie va trebui să cuprindă copii ale certificatelor de naştere ale soţilor, precum şi copii ale actelor de identitate ale acestora. Cererea de transcriere a certificatului de naştere al copilului minor va trebui să cuprindă copii ale actelor de identitate ale ambilor părinţi, certificatul de căsătorie, în copie. În situaţia în care, la depunerea cererii de transcriere, se constată că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, faţă de documentele ce însoţesc cererea de transcriere, se solicită documente necesare clarificării neconcordanţelor. În situaţia în care se stabileşte că în certificatul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care nu concordă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române, transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.

Alte articole

Leave a Comment