Primăria Municipiului Zalău continuă subvenționarea sterilizării câinilor cu stăpân

Primăria Zalău anunță că, în conformitate cu prevederile articolului 13 aliniatul 2 din Legea 258/2013 este obligatorie sterilizarea câinilor cu stăpân, aparținând rasei comune/metiși, nerespectarea acestei obligații constituind contravenție și se sancționează, conform art. 14 alin. (1) lit. b), cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. Prin HCL nr. 240/2017, Consiliul Local al municipiului Zalău a aprobat subvenționarea sterilizării câinilor de rasă comună/metiși care au stăpân pe teritoriul municipiului Zalău. În baza Legii nr. 98/2016 s-a încheiat un contract cu SC Prod Vet Com SRL, pe o perioadă de 1 an, pentru sterilizarea câinilor cu stăpân, care aparțin rasei comune sau metișilor de pe raza unității teritorial – administrative a municipiului Zalău.Pot beneficia de subvenție persoanele fizice sau juridice cu domiciliul/sediul sau reședința pe raza municipiului Zalău, care dețin unul sau mai mulți câini de rasă comună, microcipați și înregistrați conform Ordinului ANSVSA nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân. În acest scop se pot depune cereri la Centrul de Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Piața I. Maniu, nr. 3, camera 4, însoțite de carnetul de sănătate al câinelui/câinilor, precum și o copie după actul de identitate sau certificatul de înregistrare fiscală al proprietarului, după caz.

 

 

 

Leave a Comment