Prima etapa din programul Casa Verde, extinsa pana pe 7 august

Prima etapa din programul Casa Verde, extinsa pana pe 7 august

Administratia Fondului de Mediu (AFM) a extins prima etapa de depunere a proiectelor din programul Casa Verde pana pe 7 august. Potrivit datelor AFM, au fost depuse proiecte pentru cele doua categorii de beneficiari, conform Ordinului 565/2009, respectiv pentru cladiri publice sau pentru asociatiile de proprietari sau locatari. Astfel, vor fi admise inclusiv proiectele ce au ca data a postei, 7 august 2009.

Prima etapa, care trebuia initial sa se deruleze in perioada 15-31 iulie, are alocate 150 milioane lei, iar a doua etapa, care va avea loc intre 1 si 15 septembrie, are un buget de 160 milioane lei.

Presedintele AFM va numi Comisia de analiza, care va verifica documentele prezentate de solicitant si va formula propuneri privind eligibilitatea unitatii administrativ-teritoriale. De asemenea, lista unitatilor administrativ-teritoriale aprobate si lista celor respinse se va publica pe site-ul AFM, dupa finalizarea procedurii de analiza si evaluare. Unitatile administrativ-teritoriale nemultumite de decizia comisiei de avizare pot depune o contestatie la sediul AFM, in termen de trei zile de la data afisarii pe pagina de internet a listelor cu proiectele aprobate si cele respinse. Contestatiile se solutioneaza de catre o comisie constituita prin ordin al ministrului mediului, in termen de sapte zile de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Cuantumul finantarii aprobate nu poate depasi patru milioane lei pentru primariile cu peste 100.000 de locuitori, trei milioane lei pentru cele care au intre 50.000 si 100.000 de locuitori, doua milioane lei pentru cele care au intre 20.000-50.000 de locuitori, un milion lei pentru cele care au intre 3.000 si 20.000 de locuitori, respectiv 500.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu mai putin de 3.000 de locuitori.

Documentele necesare: – cererea de finantare nerambursabila, copia certificatului de inregistrare fiscala, copia hotararii Consiliului Local, Consiliului Judetean si acordul cu privire la contractarea finantarii, inscrisuri din care sa rezulte ca beneficiarul are in proprietate sau in administrare imobilul in care se va monta sistemul de incalzire, aprobarea studiului de fezabilitate, declaratie pe propria raspundere ca sunt prevazute in buget sumele necesare cofinantarii proiectelor de mediu si studiul de fezabilitate. In cazul in care cererea de finantare pentru montarea de panouri solare sau pentru alte sisteme de incalzire cu energii regenerabile este pentru asociatiile de proprietari sau de locatari, autoritatile locale vor mai trebui sa depuna contractul de mandat, hotararea adunarii generale a proprietarilor sau locatarilor cu privire la acordul de inscriere in program, solicitarea de inscriere, acordul acestora, hotararea Consiliului Local cu privire la stabilirea cotei de participare a acestuia la implementarea programului si hotararea asociatiei cu privire la cota de participare la program.

Ministerul Mediului a anuntat ca tinta programului este imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sis-temelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante.

Programul Casa Verde urmareste alinierea Romaniei la normele UE, care arata ca in 2020, tara noastra va trebui sa produca 24 la suta din energie din resurse regenerabile, cu sase puncte procentuale mai mult decat obtine in prezent din hidroenergie si biomasa.

Leave a Comment