Prelungirea stării de alertă – noi reguli pentru protecţia salariaţilor

Prelungirea stării de alertă a adus pentru angajatori noi măsuri de protecție a salariaților. Acestea trebuie respectate în toate spaţiile de lucru. După cum au explicat reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă pentru cel puţin 50 la sută din angajaţi, acolo unde specificul activităţii permite, cu respectarea prevederilor Legii privind reglementarea activităţii de telemuncă. În situaţia în care activitatea angajatorului nu permite acest lucru, având un număr mai mare de 50 de salariaţi, are obligaţia organizării programului de lucru decalat, cu începere de la ora 7,30, respectiv 10 sau împărţit în grupe/schimburi/ture, cu respectarea strictă a măsurilor de protecție sanitară. De asemenea, accesul în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public, cu excepția angajaților, este permis numai următoarelor categorii de persoane: care fac dovada vaccinării prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind Covid-19 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore şi celor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Această măsură se aplică și în cazul operatorilor economici care funcționează în clădiri cu birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan. În situaţii urgente, instituţiile publice şi operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile publice oferite, şi persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activităţii în mediul on-line, în spaţii deschise sau în orice alte condiţii care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2. Angajatorii au obligaţia și trebuie să ia măsurile necesare pentru: asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; prevenirea riscurilor profesionale; informarea şi instruirea lucrătorilor şi acordarea echipamentului de protecție constând în: măști, mănuși de protecție etc. De asemenea, pentru organizarea activităţii și pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, ținând cont și de gradul de vaccinare a angajaților de la acel loc de muncă. Conform reprezentanţilor ITM Sălaj pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, este obligatoriu: asigurarea unor culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru angajați, în vederea evitării aglomerației la locurile de muncă; desemnarea unui responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituție, dar şi dezinfectarea cel puțin o dată pe săptămână și ori de câte ori este necesar a spațiilor comune și celor de lucru cu substanțe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2. Instituțiile şi autoritățile publice, operatorii economici și profesioniștii au obligația de a-și organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă. “Reamintim că, în contextul prelungirii stării de alertă, angajatorii au obligația de a lua toate măsurile pentru prevenirea apariției și răspândirii Covid – 19 la locurile de muncă, asigurând o instruire și o informare corespunzătoare a lucrătorilor”, a precizat Luminiţa Nemeş – inspector şef ITM Sălaj.

Leave a Comment