Pentru bugetul general: Sălajul ocupă locul nouă la gradul de realizare a programului de încasări

Pentru bugetul general: Sălajul ocupă locul nouă la gradul de realizare a programului de încasări

Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj a găzduit, vineri, şedinţa lunară a Colegiului Prefectural, principalele puncte pe ordinea de zi fiind analiza stadiului de implementare a Planului de acţiuni pe semestrul I, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2009-2012 la nivel judeţean, analiza realizării veniturilor la bugetul consolidat al statului în semestrul I şi măsurile propuse pentru recuperarea restanţelor, precum şi raportul privind rezultatul verificărilor efectuate şi a măsurilor impuse prin actele de control pe linia salubrizării cursurilor de apă, aducţiuni de apă, canalizare, epurare precum şi verificările în balastiere şi căile de comunicaţie ale localităţilor.

În ceea ce priveşte stadiul de implementare a Planului de acţiuni pe semestrul I, cele 21 de servicii publice deconcentrate şi-au propus un total de 126 de acţiuni, din care 99 au fost realizate integral, 23 parţial, iar patru nu au fost realizate, se arată într-un comunicat remis de Prefectura Sălaj.

Referitor la veniturile realizate la bugetul general consolidat al statului, potrivit datelor prezentate de Laurenţiu Butiri, directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Sălaj, în primul semestru al anului 2011 s-au colectat 229.471.327 de lei, reprezentând 105,72 la sută din programul stabilit de Ministerul Finanţelor Publice, depăşindu-se astfel prognoza cu 12.411.327 de lei, respectiv 5,72 la sută, Sălajul poziţionându-se pe locul nouă pe ţară într-un clasament privind gradul de realizare a programului de încasări. De asemenea, gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale, reprezentând ponderea sumelor stinse în termen din totalul sumelor declarate de plată (sume achitate în termen de către contribuabili din proprie iniţiativă) a fost, în primul semestru, 77,26 la sută. La 30 iunie 2011, la nivelul DGFP Sălaj s-au înregistrat obligaţii restante la bugetul general consolidat al statului (arierate) în sumă de 55.136.092 de lei. În primele şase luni ale anului, Inspecţia Fiscală a efectuat 617 acţiuni de control, în urma cărora s-au stabilit obligaţii suplimentare de plată în valoare totală de 18.384.000 de lei, dintre care TVA – 13.398.556 de lei, impozit pe profit şi micro – 3.475.129 de lei, impozit pe venit – 655.153 de lei, impozite şi taxe aferente veniturilor salariale – 541.498 de lei şi amenzi şi confiscări – 313.664 de lei.

Amenzi cu grămada pentru primării

Privitor la starea de salubritate a localităţilor, cursurilor de apă şi a căilor de comunicaţii, ca urmare a verificărilor pe teren ale Comisariatului Judeţean Salaj al Gărzii Naţionale de Mediu, pentru neregulile constatate au fost aplicate, administraţiilor locale: zece avertismente pentru depozitări necontrolate de deşeuri pe malurile cursurilor de apă, în zonele podurilor şi podeţelor şi pe şanţurile pluviale; 26 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 52.000 de lei, pentru nedepunerea în termen a declaraţiei la Administraţia Fondului pentru Mediu, conform OUG 196/2005; opt avertismente pentru neconformarea cu prevederile Legi 132/2010, respectiv lipsa evidenţei gestiunii deseurilor colectate selectiv, lipsa contractelor de predare a deşeurilor colectate selective către un operator autorizat pentru reciclarea/valorificarea acestora, lipsa punctelor de colectare selective a deseurilor destinate vizitatorilor şi neinscripţionarea recipientelor de colectare selectivă. Pe de altă parte, directorul Gărzii de Mediu Sălaj, Csutak-Nagy Erzsebet, a sublinit faptul că toate primăriile din judeţ au încheiate contracte cu firme de salubrizare.

Valea Zalăului trebuie salubrizată

La finalul întâlnirii, prefectul Vegh Alexandru a precizat că, în urma verificărilor efectuate în ultima perioadă de către Garda de Mediu şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, s-a constat necesitatea salubrizării Văii Zalăului pe raza municipiului, sens în care s-a luat legătura cu Primăria Zalău. De asemenea, pentru eliminarea mirosului degajat pe perioada verii, prefectul a subliniat că, potrivit informaţiilor primite de la Compania de Apă, în următoarea perioadă toate canalizările menajere care deversau direct în vale vor fi incluse în reţeaua de canalizare a oraşului. Prefectul Vegh Alexandru a adăugat faptul că Primăria Zalău a fost atenţionată şi asupra faptului că majoritatea canalelor pluviale din centrul oraşului sunt colmatate, motiv pentru care, în cazul unor precipitaţii abundente străzile sunt inundate şi apa pluvială intră în canalizarea menajeră.

Alte articole

Leave a Comment