Pentru anul 2019, calitatea aerului în Zalău a primit calificativul ”Bun”

Calitatea aerului în municipiului Zalău este bună. Cel puțin asta reise din monitorizarea realizată de Agenția Județeană pentru Protecția Mediului (APM) Sălaj în cursul anului 2019.

Monitorizarea s-a realizat prin măsurători continue la staţia automată ”SJ-1”, amplasată în municipiul Zalău pe strada Meteorologiei nr. 93. Potrivit reprezentanților instituției, această staţie este de tip industrial și face parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, iar poluanții monitorizați  sunt: dioxid de sulf – SO2, oxizi de azot – NO, NO2 și NOx, monoxid de carbon – CO și particule în suspensie PM10. Astfel, în scopul diseminării în timp real privind calitatea aerului, sistemul este dotat cu un panou electronic de afisaj exterior, amplasat în zona centrală a municipiului Zalău, panou pe care este afişat indicele general zilnic de calitate a aerului, stabilit pe baza indicilor specifici  de calitate a aerului care, la rândul lor, sunt calculaţi utilizând concentraţiile înregistrate pentru fiecare dintre poluanţi, în conformitate cu Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și cu Ordinul  MMDD nr. 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului. Astfel, indicele general şi indicii specifici sunt calculaţi şi afişaţi din oră în oră şi sunt reprezentaţi prin numere întregi cuprinse între 1 si 6, fiecare număr corespunzând unei culori, notat cu următoarele calificative: „Excelent”, ”Foarte bun”, ”Bun”, ”Mediu”, ”Rău” și ”Foarte rău”. Cu cât cifra indicată de panou este mai mică, cu atât calitatea aerului este mai ridicată.

 

Indicele specific de calitatea aerului reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați: dioxid de sulf – SO2, dioxid de azot – NO2, ozon – O3, monoxid de carbon -CO și particule în suspensie PM10. În urma monitorizărilor calității aerului în municipiului Zalău s-a constatat că, în cursul anului 2019, la stația ”SJ-1” nu au fost înregistrate depășiri ale valorii țintă sau valorilor limită pentru poluanții gazoși SO2, NO2, CO și O3. De asemenea, pentru indicatorul PM10, au fost înregistrate două depășiri ale valorii limită zilnice stabilite de Legea 104/2011 (50 µg/m3). Valoarea limită nu trebuie depășită de mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic. Cert este faptul că emisiile rezultate din transporturile rutiere, încălzirea rezidențială, dar și gradul de curățenie al infrastructurii rutiere constând în praf și pulberi infuențează semnificativ calitatea aerului în municipiul Zalău.

Plan de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-2022

Potrivit reprezentanților APM Sălaj, pentru zonele de evaluare în care nivelurile poluanților menționați sunt mai mici decât valorile limită, respectiv valorile țintă (numărul depășirilor este mai mic decât numărul permis prin Legea privind calitatea aerului înconjurător), consiliile județene elaborează planuri de menținere a calității aerului, în vederea păstrării nivelului poluanților sub valorile limită, respectiv sub valorile țintă. Pentru zonele în care nivelurile poluanților sunt egale sau mai mari decât valorile limită, respectiv valorile țintă (numărul depășirilor este mai mare decât numărul permis prin legea precizată), sunt întocmite de către consiliile județene planuri de calitate a aerului. Acestea conțin măsurile necesare pentru reducerea nivelurilor poluanților sub valorile limită sau valorile țintă, astfel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință. Având în vedere faptul că pentru zona de evaluare Sălaj nivelurile poluanților se situează sub valorile limită, respectiv valorile țintă, pentru județul Sălaj a fost întocmit ”Planul de Menținere a Calității Aerului”. Acesta a fost elaborat de către Consiliul Județean Sălaj și avizat de către APM Sălaj și Agenția Națională pentru Protecția Mediului în anul 2018. Planul conține măsuri pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile, măsuri propuse a fi realizate în perioada 2018 – 2022.

Planul de Menținere a Calității Aerului pentru Județul Sălaj poate fi consultat AICI.

4 Thoughts to “Pentru anul 2019, calitatea aerului în Zalău a primit calificativul ”Bun””

 1. Anonim

  Ciudat.Statia meteo este situata intr-o zona unde sursele de poluare sunt lipsa.Orasul are deseori un aer irespirabil, dar agentia doarme si ia bani grei,mai nou.Faptul ca tineti in continuare statia de masurare acolo,denota faptul ca nu va intereseaza calitatea aerului cat linistea voastra.Oare sub padurea Meses cum o fi aerul?

 2. Anonim

  mutati statia la dedeman si o sa vedeti realitatea: orasul are aerul irespirabil intre orele7-14 si 15-18

 3. Gergely Stefan

  Aveti dreptate!

 4. Anonim

  Pt postacii de serviciu-Mutati-va in padure sau jungla

Leave a Comment