“O masă caldă”: reprezentanţii ADI “Ţara Silvaniei” – în sprijinul semenilor năpăstuiţi de soartă

 Sub sloganul „A-i ajuta pe ceilalţi, iată preţul pe care-l plătim pentru privilegiul de a trăi pe acest pământ”, reprezentanţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) “Ţara Silvaniei” au adus, la finalul săptămânii trecute, o frântură de bucurie pentru o comunitate mică și lipsită de posibilități materiale. Cu sprijinul proiectului „O masă caldă”, inițiat de Radu Pădurean, dar și cu implicarea a doi chefi bucătari, Mircea Groza și Viorel Mărcuș, au fost pregătite 110 porții de mâncare pentru mai mulţi oamenii nevoiași din comunitatea sălăjeană, iar împreună cu Asociația „Dragoste Desculță”, pachetele cu mâncare au ajuns la familii din Zalău şi în comunităţile din judeţ.

Despre mâncare la clacă cu Mircea Groza

”Mulție îs die lucru p-îngă casa uomuli! Zî die zî ai die lucru, ai die făcut una alta, ba lucru în gredină, ba cu iosagu și cu galițăle, mai ai o diie uări o gredină cu pomni, care-i harnic și-i place are și stuptină. Noa câtie nu sânt die făcut la casa uomuli? Pă lângă tăitie aieste, în tătă una zî muierea trebe să puie die mâncare pă masă și dieminiața și la mniazâs și sara. Noa, punie-tie tu numa o zî în locu muierii și fă die mâncare pântru tăț din casă! Nu-i tare ușor, dreptu-i? Da toamna când ai die lucru și mai mult, că nu joiești numa tu cu a tăi, trebe să faci și clacă câtiodată, fă-le și la aciia die mâncare și nu-s puțâni! Ni numa cum făcieam io die mâncare când avieam oamini la lucru, clacă uări numa așe între niamuri, că să strânjeau cătă cincisprăzecie-duoauăzăci die oamini. Să-ntâmpla să hie tumna și mai mulț. Tăieam o oaie uăti on noatin și făcieam piroștie uări o tocană bună. Da amu ț-oi povesti cum poț face o zamă bună die curethi dulce,  di-aista die toamnă. Și cu o țâră die carnie die porc, proaspătă. Folosăști carnie macră și oarece dărab di su pântece, clisă di-aceie cu carnie. Cioantile le lași diopartie, carnia o tai coștie așe ca di-o îmbucătură. Corățăști niștie ciepe diganie, atartie șasă-șeptie ciepe, le corățăști fain-frumos și le tai scrijele subțâri. Mai corățăști morcod, petrinjel, țeler. Și p-aieste le tai coștie mai mânânțele. Punie niștie oloi în oala în care vrei să faci zama. Punie să să moaie binie ciapa, n-o arz, amesteci dies în iea și focu să nu hie tare mare. Păstă ciapă pui zărzăvatu tăiet, amesteci și le mai cârcălești laolaltă. La o vreme adauji carnia pă carea o-ai coscălit, amesteci, pui sare și thiperi și cu grije lași și carnia să să frigă până ce să știmbă la coloare, până ce să aldieștie. Amu pui păstă carnie o lingură die poprică dulce și mintienași potolești cu apă caldă să nu apuce să să ardă poprica că să facie amară. Ai pus și apa, le lași pă tăitie să hiarbă în treaba lor. Pui și cioantile în zamă că nu strâcă numa tomniesc! Tie acupti amu die curethi. Tai curethiu cum îț place, ca tomajii da mai scurț, ca laștile, îl poț tăiea coștie. Cătăcând carnia-i hiartă pui în zamă curethiu, amesteci și scuturi oarece cimbru uscat pă diasupra. Nu să poatie mâncare die curethi fără cimbru! Tăt amu pui în oală și thipărușe dulce roșie, tăietă scrijeluță. Până hierbe și curethiu, punie înt-on laboș oloi, frije o țâră die fărină nulașe, amesteci să nu să ardă diefel. Potolești cu zamă die porodici și faci o îngroșală pă care o pui păstă zamă după ce și curethiu o hiert. Mai dai on clocot bun și ai gătat zama! Da hai să-ț spui cum poț face o tocană cu carnie prospătă die porc. O tocană die toamnă cu mai multie lucruri în iea.Și aici îi folosî bugăt die multă ciapă. O tai scrijele, o pui în ceaon să să cârcălească cu o țâră die oloi, pui păstă iea carnia tăietă coștie, mai pui sare și thiperi. Și să nu uit, mai pui chimin că așe am văzut la Juji neni, asta di păstă drum. Di la iea ni-am învățat să puniem chimin la tocana asta da să știi că-i tare bun. Mai pui poprică dulce cî die binie și apă caldă să treacă o țâră păstă carnie. După ce ai pus apa pui și thipărușe dulce tăietă coscuță și mai pui morcoz și petrinjei tăieț roatie-roatie. În tocana asta mai poț punie una alta, să hie mai diasă și să aibă și gust. Pui cimbru, mai pui frunză die bombir și, cătăcând s-o hiert carnia pă jumătatie, pui pere corățatie și tăietie coștie, pui boabe die fasole di-aieste die iestimp, proaspetie și, când ai rând, poț face galuștie mnici din uou cu fărină. Uări poț face razalăi că și acia-s tare buni! Când tăitie aieste s-o hiert, mai cuștulești, vez die sare și die thiperi, lași mâncarea să să mai ogoiască și mai apoi poț punie în blid. Tocana asta așe o faci mai scăzută, să hie tocană. Când vrei o poț face și ca o zamă, mai lungă, da tăt așe o faci. Bună a hi șint-on fel și-n altu! S-aveț sânătatie! Doamnie ajută la tăț!”, a spus renumitul bucătar Mircea Groza – reprezentant al ADI “Ţara Silvaniei” implicat în preparea “meniului” pentru  familiile nevoiaşe din judeţ.

Leave a Comment