Pensiile comunitare – noutăți legislative transmise de Casa de Pensii Sălaj

Câteva noutăți legislative din categoria pensiilor comunitare ne-au fost comunicate în urma solicitării redacției, de reprezentanții Casei de Pensii Sălaj. În afara regulamentelor europene (care se aplică pentru Italia, Germania, Franța, Spania, Ungaria, Cipru, Belgia, Austria, etc.), la nivelul țării noastre sunt încheiate acorduri internaționale bilaterale în ceea ce privește coordonarea sistemelor de pensii, cu următoarele state non-membre U.E.: Albania, Armenia, Belarus, Canada (provincia Quebec), Coreea de Sud, Israel, Republica Moldova, Peru, Federatia Rusa, Serbia, Ucraina si Turcia. Conform prevederilor Ordinului nr. 1043/2017 în vederea aplicării, de către instituțiile din cadrul sistemului public de pensii, a dispozițiilor Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările și completările ulterioare și (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte, se actualizează polii de competență specializați/casă teritorială de pensii competentă, ce instrumentează dosarele de pensii internaționale nou constituite, în funcție de statul de ședere obisnuită, respectiv, în funcție de anumite instituții corespondente din statul de ședere obișnuită, în cazul statelor având un număr mare de solicitanți/beneficiari comuni de drepturi de pensie. În cazul persoanelor având domiciliul în România, competența de instrumentare a dosarelor de pensii internaționale va reveni casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu. În cazul persoanelor stabilite pe teritoriul altui stat, care prezintă și acte de identitate valabile care atestă domiciliul în România, va prevala criteriul de atribuire a competenței în funcție de statul de ședere obișnuită, respectiv cel în care se află instituția de contact – care emite și transmite formularele echivalente cererii de pensionare, iar în caz de dubiu, statul stabilit în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările și completările ulterioare și cu Partea a III-a din Ghidul Practic privind legislația aplicabilă din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (SEE) și Elveția. În vederea determinării statului de ședere obișnuită, solicitantul/beneficiarul de drepturi de pensie va complete, la cererea casei teritoriale de pensii, declarația pe proprie răspundere prezentată în anexa 2 a Ordinului Președintelui CNPP nr. 1043 din 07.09.2017. Casa Județeană de Pensii Sălaj a fost stabilită ca pol de competență specializat (casa de pensii competentă) pentru cererile de pensii comunitare primite din Slovacia și Republica Cehă pentru persoanele care au realizat și stagii de cotizare în România și sunt rezidente în aceste două state.

 

 

 

Alte articole

One Thought to “Pensiile comunitare – noutăți legislative transmise de Casa de Pensii Sălaj”

  1. Anonim

    Articol mai neclar ca asta nu se poate. Nici o lamurire nici o clarificare/ Dati macar un exemplu sa priceapa si omul aflai in asemenea situatie.

Leave a Comment