Ministerul Sănătăţii vrea finanţare suplimentară pentru compensarea medicamentelor

Ministerul Sănătăţii vrea finanţare suplimentară pentru compensarea medicamentelor

Ministerul Sănătăţii (MS) a pus în dezbatere publică, pe pagina web proprie, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea nivelului contribuţiei, a metodologiei de calcul, a procedurii de raportare, cea de control şi cea de sancţionare, precum şi destinaţia contribuţiei trimestriale pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele folosite în tratamentul ambulatoriu.

Proiectul de act normativ se regăseşte pe site-ul www.ms.ro la secţiunea Transparenţă decizională, MS intenţionând suplimentarea în continuare a surselor de finanţare a sistemului public de sănătate, în condiţiile în care numărul de pacienţi care beneficiază de serviciile acestuia şi implicit cheltuielile cresc permanent. „Sistemul clawback este un mecanism de control al bugetului medicamentelor compensate şi gratuite, iar fondurile colectate la bugetul MS vor fi utilizate pentru finanţarea suplimentară a compensării medicamentelor”, potrivit MS.

Conform proiectului, contribuţia – aşa-zisul clawback – se plăteşte de către deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă (APP) a medicamentelor (sau de reprezentanţii legali ai acestora) pentru medicamentele incluse în Programele Naţionale de Sănătate, precum şi pentru medicamentele folosite în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc şi în tratamentul din alte unităţi sanitare care acordă servicii medicale în cadrul cărora sunt utilizate medicamente. Procentul contribuţiei este de 60 la sută din diferenţa dintre suma trimestrială decontată în 2011 şi cea din aceeaşi perioadă a anului 2009 din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate a contravalorii medicamentelor. „Contribuţia se virează trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului, într-un cont special, deschis la Trezoreria Statului pe numele MS. Deţinătorii APP sau reprezentanţii legali ai acestora care nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată în termen de trei luni de la data scadenţei vor fi obligaţi să plătească o dobândă de 0,1 la sută per zi de întârziere din suma datorată până la îndeplinirea obligaţiei de plată”, au precizat reprezentanţii MS.În ceea ce priveşte anul de referinţă 2009, el a fost inclus în această schemă în urma mai multor discuţii avute cu producătorii prezenţi pe piaţa de medicamente din România.

De asemenea, prin aprobarea proiectului sus amintit se va modifica actuala reglementare stipulată în OUG 104/2009, care prevede taxarea deţinătorilor de APP pe toată cifra de afaceri a acestora.

Preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Sălaj, Claudiu Bârsan, ne-a declarat că măsurile de a ţine în frâu consumul de medicamente sunt binevenite, mai ales că el reprezintă şi în acest an spinul din coasta sistemului sanitar. „Orice încercare de a gestiona mai riguros şi mai strict consumul de medicamente mi se pare salutară, iar în cazul în care rezultă un buget mai mare pe acest domeniu, cu atât mai bine. Consumul de medicamente este practic, în acest an, singurul domeniu deficitar din punct de vedere al finanţării, până la acest moment cel puţin. Având în vedere acest lucru, cred că orice măsură care aduce rigurozitate mi se pare bună”, a declarat Claudiu Bârsan.

MS estimează că, dacă proiectul de Hotărâre de Guvern va primi undă verde, bugetul destinat medicamentelor va fi suplimentat cu aproximativ 318 milioane de lei, venituri proprii, care vor fi utilizate conform Legii 95/2006.

Alte articole

Leave a Comment