„Locurile de muncă” ale condamnaţilor şi contravenienţilor din Zalău

 

Un proiect de Hotărâre privind locul de desfăşurare a activităţilor de muncă în folosul comunităţii, de către condamnaţii şi contravenienţii din municipiul Zalău, a fost aprobat luni la şedinţa de Consiliu local (CL) desfăşurată la sediul Primăriei Zalău. Astfel, au fost aprobate locurile de desfăşurare a acestor activităţi în folosul comunităţii la nivelul municipiului Zalău, persoanele condamnate sau sancţionate contravenţional cu prestarea acestor munci urmând să lucreze, în special, pe domeniul public. Condamnaţii şi contravenienţii vor lucra la repararea şi întreţinerea drumurilor, a spaţiilor verzi, vor mătura şi spăla căile publice. Cei certaţi cu legea vor desfăşura şi activităţi de întreţinere şi curăţare a spaţiilor verzi, a parcurilor şi locurilor de joacă. Anotimpul rece va aduce odată cu el şi o suplimentare a acestor activităţi. Persoanele care vor presta muncă în folosul comunităţii vor curăţa drumurile şi vor asigura transportul zăpezii de pe căile publice, şi vor asigura menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ. Cea care va coordona şi supravegea majoritatea acestor activităţi, va fi şi beneficiarul principal – societatea din subordinea Primăriei, Citadin S.A. Alţi beneficiari de forţă de muncă gratuită vor fi Direcţia Generală de Administrare a Domeniului Public Zalău, Ocolul Silvic „Stejarul” şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Zalău, şi acestea beneficiind de “voluntariatul” contravenienţilor sau al celor care au suferit condamnări privative de libertate. Astfel, condamnaţii şi contravenienţii vor desfăşura activităţi de igienizare a pădurilor şi decolmatare a şanţurilor de pe marginea drumurilor forestiere. Cei mai norocoşi, vor ajuta la distribuirea alimentelor gratuite ale UE, sau vor desfăşura diverse munci în cadrul Centrului Social de Urgenţă din Zalău. Aparatul de specialitate al primarului, din Direcţia Patrimoniu, va avea şi el ajutoare consistente care vor fi direcţionate către bazele sportive din Municipiul Zalău, care vor fi curăţate şi întreţinute prin munca celor care au încălcat legea.

Leave a Comment