La Zalău, se depun actele pentru locuințe sociale

Primăria municipiului Zalău aduce în atenţia persoanelor interesate reluarea procedurilor necesare repartizării locuințelor sociale, care vor fi libere în cursul acestui an. Potrivit unei informări, persoanele care au solicitat repartizarea unei locuinţe sociale până la data de 31 mai vor completa cererile/dosarele depuse cu actele doveditoare prevăzute în anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 20 mai 2013 cu privire la ”Criteriile de acordare a locuinţelor sociale proprietatea publică a municipiului Zalău”. Termenul limită de depunere al actelor doveditoare este 31 august.

Actele necesare pentru obţinerea unei locuinţe sociale

Dosarul persoanelor interesate în obţinerea unei locuinţe sociale trebuie să conţină: dovada condiţiilor de locuit: cu chirie, tolerat în spațiu – mp/locatar sau membru al familiei; numărul de familii care locuiesc în aceeași unitate locativă; numărul copiilor ce locuiesc în aceeași unitate locativă, în cazul în care minorii sunt școlarizați într-o unitate de învățământ, se va prezenta o adeverință eliberată de unitatea de învățământ; starea civilă actuală; starea de sănătate actuală (handicap, invaliditate pentru solicitant, membrii familiei sau persoane aflate în întreținere) – certificat medical valabil; veniturile realizate de familia sau persona solicitantă – adeverințe sau alte acte doveditoare; locul de muncă – contract de munca sau adeverință de la locul de muncă; situații de risc social – violență în familie; declarație pe proprie răspundere în formă autentică (dată în fața notarului public), a solicitantului împreună cu alți membrii majori ai familiei, dacă este cazul. Aceasta trebuie să conțină următoarele: “nu dețin și nu am deținut o altă locuință proprietate persoanlă în localitatea Zalău și nici în altă localitate; nu am atribuită locuință din fondul locativ de stat, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, în localitatea Zalău; nu am înstrăinat nici o locuință proprietate persoanală în localitatea Zalău; nu sunt beneficiar a unei locuințe cu chirie proprietate de stat, proprietate a unității administrativ – teritoriale sau a unității în care îmi desfășor activitatea; nu am datorii faţă de bugetul local, indiferent de natura acestora, nu avem restanţe la plata utilităţilor pentru locuinţele utilizate ca urmare a unor contracte de închiriere pentru locuinţe din fondul Primăriei municipiului Zalău; nu am beneficiat de sprijinul statului în credite pentru realizarea unei locuinţe; nu depășesc venitul reglementat conform articolului 42 din Legea nr. 114/1996 a locuinței; dau prezenta declarație fiind necesară în vederea completării dosarului pentru repartiția unei locuințe sociale, la Primăria municipiului Zalău” .

Leave a Comment