La Casa de Pensii s-a reluat activitatea de tratament balnear

La Casa Județeană de Pensii (CJP) Sălaj au fost repartizate 68 bilete de tratament aferente seriei IX, începând cu data de 24 iunie, în stațiunile pe care le deține Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă (TBRCM) respectiv: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna și Moneasa. Potrivit reprezentanților  CJP Sălaj, biletele se pot ridica de la sediul instituţiei zilnic, conform programului de lucru: de luni până joi între orele 8 -14 și vineri între orele 8-13. Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear. La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta actul de identitate în original, cuponul pentru plata pensiei aferent lunii mai 2020 în copie şi original, respectiv o adeverinţă eliberată de către angajator cu câştigul brut aferent lunii anterioare eliberării biletului, precum şi biletul de trimitere formular cu regim special de la medicul de familie sau medicul de specialitate (copie, cu prezentarea actului original care se va prezenta la momentul eliberării biletului). Sejurul asigurat printr-un bilet de tratament este de 16 zile și include cazarea cu trei mese pe zi și tratamentul pentru 12 zile. Până în prezent, pentru acest an, la CJP Sălaj au fost depuse 1.702 de cereri privind acordarea de bilete de tratament. Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numerele de telefon 0260/622.990 – 0799/902699 – Compartiment ”Bilete de Tratament”. De precizat este faptul că biletele de tratament sunt nu doar pentru pensionari, ci și pentru persoanele asigurate în sistemul public de pensii.

Leave a Comment