Incepe descentralizarea in sistemul sanitar

Incepe descentralizarea in sistemul sanitar

Ministerul Sanatatii (MS) supune dezbaterii publice, pana pe 29 ianuarie, un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii 95 din 2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Astfel, proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 95/2006 prevede ca spitalele se pot grupa prin comasare pe criterii teritoriale si in functie de distanta, precum si in functie de specificul serviciilor de sanatate acordate, in scopul utilizarii eficiente a resurselor materiale si umane pentru acordarea unor servicii medicale de calitate. De asemenea, in functie de competente, spitalele pot fi clasificate pe categorii. Criteriile in functie de care se face clasificarea se aproba prin ordin al ministrului Sanatatii.

Potrivit proiectului ordonantei de urgenta, managerul, persoana fizica sau juridica, incheie contract de management cu Ministerul Sanatatii, cu ministerele, respectiv institutiile cu retea sanitara proprie (Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Transporturilor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Academia Romana), cu autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, pe o perioada de maximum trei ani. Contractul de management poate inceta inainte de termen, in urma evaluarii anuale efectuate pe baza criteriilor de performanta stabilite prin ordin al ministrului Sanatatii.

La incetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioada de trei luni, maximum de doua ori, perioada in care se organizeaza concursul de ocupare a postului. Ministrul Sanatatii, ministrul de resort sau autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, numesc, prin act administrativ, un manager interimar pana la ocuparea prin concurs a postului de manager. Implicarea autoritatilor administratiei publice locale, a reprezentantilor comunitatilor in conducerea si coordonarea spitalelor speram ca va conduce la eficientizarea serviciilor medicale, respectiv adaptarea serviciilor la nevoile si profilul real de servicii de sanatate, precum si la cresterea calitatii acestor servicii.

Este cert ca, avand in vedere dificultatile cu care se confrunta sistemul medical, este necesara adoptarea unei strategii pe termen mediu si lung cu privire la dezvoltarea serviciilor, care sa echilibreze nevoile de servicii medicale cu structura unitatilor sanitare cu paturi.

Un rol major in stabilirea strategiei il va ocupa asistenta primara, care prin solutionarea cazurilor, care intra in sfera lor de competenta, vor putea degreva unitatile cu paturi. Pentru a corecta si eficientiza gestionarea fondurilor alocate sanatatii este necesar un sistem informatic unic, care sa cumuleze informatiile legate de bolnavi, afectiuni si sume alocate, toate regasindu-se in cardul personal. Implementarea acestuia va duce la o cunoastere mai exacta a patologiei existente si a sumelor utilizate pentru fiecare bolnav in parte, este de parere directorul Directiei de Sanatate Publica Salaj, Ligia Marincas.

Modelul contractului de management, in cuprinsul caruia sunt prevazuti si indicatorii de performanta a activitatii, se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, cu consultarea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, precum si a autoritatilor administratiei publice locale. Nivelul indicatorilor de performanta a activitatii se stabileste anual de Ministerul Sanatatii, respectiv de ministrul de resort sau autoritatile administratiei publice locale, in functie de subordonarea spitalului.

In cadrul spitalelor publice se organizeaza si functioneaza un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul de cercetare-dezvoltare pentru spitalele clinice, directorul financiar-contabil si, dupa caz, pentru spitalele cu peste 400 de paturi, un director de ingrijiri sau alt director potrivit normelor interne de organizare a spitalelor. Ocuparea functiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.

Alte articole

Leave a Comment