În Sălaj, munca la negru și neplata salariului – „reguli de bază” pentru unii angajatori

Munca fără acte, neplata salariului, neacordarea zilelor libere în sărbătorile legale și a repausului săptămânal sunt doar câteva din abaterile constatate de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj în cursul lunii iulie, la mai mulți angajatori din județ în domeniile de competență: relații de muncă și sănătate și securitate în muncă. Astfel, în ceea ce privește relațiile de muncă, au fost controlați 50 de agenți economici, din care 11 au fost sancționați, aplicându-se trei amenzi în cuantum total de 31.000 de lei și 16 avertismente. În urma controalelor au fost identificate două persoane care prestau muncă nedeclarată neavând întocmit contract individual de muncă în formă scrisă, iar angajatorii au fost sancționați contravențional. După cum au explicat reprezentanții ITM Sălaj, abaterile au fost următoarele: la încetarea activității salariatului nu se eliberează adeverința de vechime în muncă, repausul săptămânal și sărbătorile legale nu sunt respectate, la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile contractelor individuale de muncă pentru toți salariații, nu se ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat, plata salariului nu se face la data stabilită în contractul individual de muncă, nu se respectă termenele de transmitere a elementelor contractului individual de muncă, a suspendării respectiv încetării acestuia în registrul general de evidență a salariaților în format electronic și neândeplinirea măsurilor dispuse la controlul anterior. De asemenea, în domeniul sănătății și securității în muncă, inspectorii ITM Sălaj au verificat 24 de agenți economici și au aplicat 23 sancțiuni contravenționale, din care trei amenzi în cuantum total de 15.000 de lei și zeci de avertismente. Printre deficiențele constatate s-au numărat: lipsa autorizării ISCIR a echipamentelor de muncă supuse regimului de autorizare și verificare tehnică, neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție în condițiile lucrului la înălțime, neasigurarea unei instruiri adecvate privind protecția împotriva exploziilor, lipsa semnalizării de securitate la locurile de muncă, lipsa autorizație de funcționare din punct de vedere SSM pentru toate activitățile desfășurate, instruirea introductiv generală a lucrătorilor nu se finalizează cu verificarea cunoștințelor pe bază de teste,  la distribuția de GPL – lucrători neautorizați, evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale nu cuprinde toate posturile de lucru, planul de prevenire și protecție nu are la bază evaluarea riscurilor, iar tematica de instruire introductiv-generală este incompletă. „La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate, în ambele domenii de competență, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor și au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj.

 foto cu caracter informativ

One Thought to “În Sălaj, munca la negru și neplata salariului – „reguli de bază” pentru unii angajatori”

  1. […] Munca fără acte, neplata salariului, neacordarea zilelor libere în sărbătorile legale și a repausului săptămânal,  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment