În municipiul Zalău s-au reintrodus cursele speciale de transport pentru elevi

Cursele speciale de transport destinate elevilor au reintrat în circulație începând cu prima zi de şcoală – 13 septembrie. Societatea care    asigură transportul public de călători în municipiu, S. C. Transurbis S. A., a reintrodus liniile de transport destinate elevilor. Acestea funcţionează după următorul program: Linia nr. 1 transport elevi “Brădet – Gară” – 7.30; Linia nr. 1 transport elevi “Piața Dumbrava Nord – Brădet” – 7.30, 13.08 şi 14.08; Linia nr. 1 transport elevi “Pompieri – Brădet” – 13.08; Linia nr. 2 transport elevi “Valea Miții – Benzinăria Mol” – 7.15; Linia nr. 2 transport elevi “Gară – Valea Miții” – 14.20; Linia nr. 6 transport elevi “Brădet – Dumbrava Nord” – 7.30, 13.08, 14.08; Linia nr. 6B transport elevi “Dumbrava Nord – strada Corneliu Coposu – Brădet” – 7.30 şi Linia nr. 6 transport elevi “Dumbrava Nord-Brădet” – 13.08. Cursele menţionate sunt destinate exclusiv elevilor, iar pentru asigurarea transportului și al altor categorii de călători, aceste plecări au dubluri în programele de circulație. Elevii din învățământul preuniversitar acreditat-autorizat, care studiază în Zalău, beneficiază gratuit de servicii publice de transport local. Pentru a beneficia de gratuitate, elevii vor solicita centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând societăţii Transurbis, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ vizat la zi. La elevii cu vârsta peste 14 ani documente necesare pentru obținerea “cardului lunar pentru elevi” sunt: cartea de indentitate sau buletinul în copie şi original, carnetul de elev vizat la zi la unitatea de învăţământ în copie şi original, respectiv cerere și declarație privind acordul prelucrării datelor persoanale. De asemenea, elevii cu vârsta de sub 14 ani au nevoie de o copie după certificatul de naştere, o copie după actul de identitate al unuia dintre părinţi, carnetul de elev în copie și original vizat la zi la unitatea de învățământ, respectiv cererea și declarația privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal. Reactivarea gratuității de pe card se face lunar, la ghișeele societăţii de transport cu cardul și carnetul de elev vizat la zi. Punctele de eliberare a cardurilor de călătorie sunt: sediul SC Transurbis SA situat pe strada Fabricii nr. 30A, în intervalul orar 7-13.30; Cartierul Brădet, strada Gheorghe Doja, în intervalul orar 6-23; Clădirea Transilvania din Piața Iuliu Maniu, în intervalul orar 6-22; Zona Uz Casnic – strada Armoniei, în intervalul orar 6-22; Gara CFR Bulevardul Mihai Viteazul, în intervalul orar 6-23.

Leave a Comment