În luna ianuarie, câştigul salarial mediu net a scăzut cu peste 350 de lei

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivel național, în prima lună a acestui an, a fost de 5549 de lei, cu 357 de lei (șase la sută) mai mic comparativ cu luna decembrie a anului 2020. Aceasta indică un raport emis de Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) Sălaj  în cursul acestei săptămâni.

În luna ianuarie câştigul salarial mediu nominal net, pe total țară, a fost de a fost de 3.359 de lei, în scădere față de luna precedentă cu 225 lei (‐6,2 la sută). Valoarea cea mai mare a câştigului salarial mediu nominal net s‐a înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice – 8.107 de lei, iar cea mai mică în hoteluri şi restaurante – 1.732 de lei. În luna ianuarie a acestui an, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut față de luna precedentă ca urmare a acordării în luna decembrie de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13‐lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producție ori încasărilor mai mici (în funcție de contracte sau proiecte), cât şi a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice.

Scăderi semnificative ale câștigului salarial mediu net

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat în următoarele sectoare: intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii (‐23,8 la sută); fabricarea produselor din tutun (‐22,1 la sută); transporturi pe apă (‐21,5 la sută); fabricarea altor mijloace de transport (‐18,1 la sută); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice (‐18 la sută); industria metalurgică (‐17,7 la sută); tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor (‐16,9 la sută); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (‐16,5 la sută); fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (‐16 la sută); telecomunicații (‐15,5 la sută); fabricarea altor produse din minerale nemetalice (‐15,3 la sută); tranzacții imobiliare (‐14,9 la sută) și fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (‐14,3 la sută). Potrivit DJS Sălaj, în sectorul bugetar în luna ianuarie a acestui an s‐au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net față de luna precedentă astfel: în sănătate și asistență socială (‐2,6 la sută), în administrația publică (‐1,3 la sută), respectiv în învățământ (‐1,1 la sută). Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 6,5 la sută.

 Câştigul salarial în raport cu evoluția prețurilor de consum

 Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele prețurilor de consum, în luna ianuarie a acestui an, a fost de 92,6 la sută față de luna precedentă şi de 103,4 la sută față de luna ianuarie 2020. Comparativ cu luna octombrie a anului 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 224,2 la sută, cu 18,1 puncte procentuale mai mic față de cel înregistrat în luna decembrie a anului 2020.

 

Leave a Comment