În instituţiile publice din Sălaj, mai multe posturi sunt scoase la concurs

Mai multe locuri de muncă sunt scoase la concurs în această perioadă în unele instituţii publice din judeţ. Școala Gimnazială Ciurea organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat, condiţia de participare fiind studiile generale sau medii.

La Liceul Tehnologic nr. 1 Surduc se organizează concurs de recrutare pentru un post de șofer microbuz școlar. Persoanele interesate de a ocupa un astfel de job trebuie să fie absolvenţi de studii medii sau şcoală profesională şi să aibă vechime de minimum 5 ani. Tot în această perioadă Școala Gimnazială “Bathory Istvan” Șimleu Silvaniei organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de îngrijitor curățenie I, condiţiile de participare la concurs fiind: minimum zece clase, vechimea în muncă de minimum trei ani şi abilităţi de comunicare în limba maghiară. O altă instituţie unde sunt disponibile două joburi vacante care vor fi ocupate prin concurs este Direcția de Asistență Socială Zalău. Aceasta organizează concurs pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate, grad profesional II, pentru care sunt necesare studiile universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale – specializarea asistență socială şi un post de asistent medical (PL) – grad profesional principal pentru care se solicită: studii (PL) cu diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare, dovada promovării examenului de grad profesional principal, certificat de membru Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) şi adeverință pentru participare la concurs eliberată de OAMGMAMR. Angajările prin concurs continuă cu Centrul Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei – un post de muncitor; Primăria comunei Someș Odorhei un post de muncitor în cadrul Compartimentului administrativ- gospodăresc; la Sport Club Municipal Zalău – un post de contabil-șef, grad II; la Spitalul Județean de Urgență Zalău – un post de referent de specialitate debutant, în cadrul Compartimentului protecția datelor cu caracter personal; la Școala Profesională Sâg un post de muncitor I, cu atribuții de fochist; la Primăria comunei Gâlgău – un post de asistent medical comunitar, la Compartimentului de asistență socială şi la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj – trei posturi. Este vorba despre două posturi de consilier cadastru, gradul I, în cadrul Serviciului cadastru şi un post referent, treapta I, în cadrul Biroului juridic, resurse umane, secretariat și petiții. Persoanele interesate pot obține informații cu privire la condițiile pentru concurs la sediile instituțiilor organizatoare sau pe portalul http://posturi.gov.ro/judet/salaj/

Leave a Comment