În doar zece ani, numărul exploataţiilor agricole din Sălaj a scăzut considerabil

În anul 2020, în judeţul Sălaj existau 53.875 de exploatații agricole, iar suprafaţa agricolă utilizată a fost de 19.9230,29 hectare. Informațiile au fost date publicității în urma Recensământului General Agricol (RGA) runda 2020 care arată că, în decurs de zece ani, numărul exploatațiilor agricole a scăzut cu 10.009, respectiv cu 15,7 la sută, iar suprafața agricolă utilizată a crescut cu 10.359,2 ha, respectiv cu 5,5 la sută. Potrivit RGA numărul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică a fost de 570, cu 14,9 la sută mai mic decât în anul 2010. Creşterea suprafeţei agricole utilizate concomitent cu scăderea numărului de exploatații agricole a condus la creșterea suprafeței agricole medii per exploatație cu 25 la sută (de la 2,96 ha în 2010 la 3,70 ha în anul 2020).

Exploatațiile agricole cu o suprafață mai mică de un hectar – în scădere

Potrivit datelor RGA 2020, numărul exploatațiilor agricole cu suprafață agricolă utilizată mai mică de 1 ha este în scădere. Numărul exploatațiilor agricole de dimensiuni mici, care au utilizat o suprafață agricolă de până la 1 hectar, s-a diminuat în anul 2020 față de anul 2010 cu 4.933 de exploatații agricole, respectiv cu 18,6 la sută. La scăderea numărului de exploatații agricole de dimensiuni mici a contribuit în mare măsură numărul celor care au utilizat o suprafață agricolă mai mică de 0,5 ha. În anul 2020, din punct de vedere al modului de deținere a suprafeței agricole utilizată, suprafețele în proprietate reprezentau 65 la sută din total suprafaţă agricolă utilizată, cele luate în arendă 19 la sută, terenul comun 7,4 la sută, iar suprafeţele luate ȋn parte sau alte moduri de deţinere 8,6 la sută. În anul 2020, suprafața agricolă utilizată aflată în proprietatea exploatațiilor agricole fără personalitate juridică a reprezentat 59,4 la sută din întreaga suprafață agricolă utilizată, în timp ce la exploatațiile agricole cu personalitate juridică aceasta a reprezentat 5,6 la sută.

Suprafața cultivată

Rezultatele RGA 2020 arată că principalele culturi din teren arabil au fost cerealele pentru boabe – 47,8 la sută la nivelul recensământului din 2010 şi plantele de nutreţ recoltate verzi – 36,3 la sută, ȋn creştere cu 27,6 puncte procentuale faţă de anul 2010.

Efective de animale

În anul 2020, ȋn judeţul Sălaj, efectivele de ovine, caprine şi bovine au crescut cu 32,5 la sută, 13 la sută respectiv cu 0,8 la sută, iar cele de păsări şi porcine au scăzut cu 26,7 la sută, respectiv cu 11,8 la sută față de cele înregistrate în anul 2010. La momentul de referință 31 decembrie 2020 se observă o creştere de 2,4 ori a familiilor de albine, comparativ cu 31 decembrie 2010.

One Thought to “În doar zece ani, numărul exploataţiilor agricole din Sălaj a scăzut considerabil”

  1. […] În anul 2020, în judeţul Sălaj existau 53.875 de exploatații agricole, iar suprafaţa agricolă utilizată a fost de 19.9230,29 hectare.  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment