În contextul răspândirii infecţiei cu coronavirus, obligații pentru angajatori și angajați

În contextul răspândirii infecției cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2), Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj recomandă angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor acestora, dar şi altor participanţi la procesele de muncă să se informeze şi să aplice măsurile dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență şi de autoritățile competente, pentru gestionarea și limitarea răspândirii Covid-19. Angajatorii trebuie să aibă în vedere mai multe măsuri prioritare pentru prevenirea apariţiei şi răspândirii Covid-19 la locurile de muncă: informarea şi instruirea lucrătorilor cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus, pe baza recomandărilor autorităţilor competente; asigurarea echipamentelor individuale de protecţie constând în măști de protecţie, mănuși de protecție etc. şi verificarea utilizării acestora, iar în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie, acordarea de echipamente individuale de protecţie noi care să protejeze lucrătorii împotriva Covid-19; stabilirea de măsuri igienico-sanitare cu consultarea medicilor de medicina muncii; instruirea lucrătorilor cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandărilor autorităţilor din domeniul sănătăţii; acordarea, în mod gratuit, de materiale igienico-sanitare: săpun, prosoape hârtie, dezinfectanţi etc. care să prevină răspândirea infecției cu noul Coronavirus; limitarea reuniunilor de lucru la minimum posibil, iar dacă acestea sunt absolut necesare luarea de măsuri de prevenire şi protecţie ședinţe în sistem video conferință, distanţa de siguranţă între participanţi etc.); limitarea contactul dintre persoane, luarea de măsuri pentru păstrarea distanţei de siguranţă, evitarea activităților colective și reducerea la minimum posibil a delegațiilor – deplasărilor lucrătorilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă și asigurarea controlului medical periodic al lucrătorilor. Reprezentanții ITM Sălaj precizează că angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă conform legislației învigoare. De asemenea, lucrătorii au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de infecție cu noul Coronavirus şi să prevină expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de acţiunile și omisiunile lor. Pentru recomandări sau informaţii privind noul Coronavirus angajatorii și angajații pot apela  Telverde – 0800.800.358, iar în caz de urgenţă 112.

Leave a Comment