Formula de calcul a pensiei a fost schimbată. Intervin modificări și în ajutorul de deces

Consiliul Economic şi Social a publicat recent ultima variantă a proiectului noii legi a pensiilor care aduce schimbări la proiectul de act normativ pus în dezbatere publică în august de Ministerul Muncii.

Începând din anul 2022, valoarea punctului de referinţă, în funcţie de care se stabileşte cuantumul pensiei, se majorează anual cu sută la sută din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50 la sută din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. Prin legile privind plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar se pot stabili anual şi alte majorări ale punctului de referinţă.

Spre comparaţie, în varianta iniaţială a proiectului de lege, din august 2018, Ministerul Muncii propusese ca „începând cu anul 2022, valoarea punctului de referință să se majoreze anual cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 septembrie a fiecărui an în care se face majorarea și comunicat de Institutul Național de Statistică”. 

Astfel, cuantumul pensiei se determină, în accepțiunea noii legi,  prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referinţă. La determinarea cuantumului pensiei, fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului. 
Valoarea punctului de referinţă este rezultatul raportului dintre valoarea punctului de pensie şi nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislaţia anterioară, respectiv 25. Valorile punctului de pensie sunt: 1.265 de lei la 1 septembrie 2019; 1.775 de lei la 1 septembrie 2020 și 1.875 la 1 septembrie 2021.

În anul 2021, valoarea punctului de referinţă este de 75 de lei. Începând din anul 2022, valoarea punctului de referinţă, în funcţie de care se stabileşte cuantumul pensiei, se majorează anual cu sută la sută din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50 la sută din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

Numărul total de puncte realizat de asigurat se obţine prin însumarea punctajelor anuale. 
Punctajul anual realizat de asigurat se obţine prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale din anul respectiv.

În cazul asiguraţilor care, în aceeaşi perioadă de timp, pe lângă veniturile prevăzute de Codul Fiscal, pentru care se datorează CAS, dovedesc că au venituri asigurate în baza unui contract de asigurare socială, la determinarea punctajului lunar se iau în calcul veniturile lunare asigurate cumulate.

Intervin schimbări și în privința ajutorului de deces.

Ajutor de deces în cazul decesului persoanei care se află în concediu de creşterea copilului Potrivit ultimei variante a proiectului noii legi a pensiilor, ajutorul de deces se acordă şi în cazul decesului persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de un an, doi ani, respectiv până la împlinirea vârstei de trei ani – în cazul copilului cu handicap, sau în cazul decesului unui membru al familiei acesteia dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză a fost asigurată obligatoriu şi dacă raportul de muncă a fost suspendat.

În accepţiunea acestei legi, se consideră membru de familie: soţul, soţia; părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi; copiii proprii, adoptaţi, aflaţi în plasament familial, cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la absolvirea acestora, fără să depăşească vârsta de 26 de ani și copiii, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate anterior.

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment