Fără cozi la ghișeele OCPI Sălaj. Extrasul de plan cadastral se poate obţine online

Extrasul de plan cadastral poate fi obținut online fără plata unui tarif de urgență. Și asta începând din 8 ianuarie 2020. Potrivit reprezentanților Oficiului de Cadastru și Publicitate Imibiliară (OCPI) Sălaj, facilitatea obținerii extrasului de plan cadastral online vine în urma modificării Ordinului nr 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imoibiliară (ANCPI). În urma modificărilor, extrasul de plan cadastral pentru informare poate fi furnizat online, în aceleași condiții cu extrasul de carte funciară, în cazul în care imobilul pentru care se solicită documentul are geometrie în ”Sistemul integrat de cadastru și carte funciară”. Documentul poate fi primit pe loc, costă 15 lei și este disponibil prin platforma online e-payment (http://epay.ancpi.ro). Cererea online pentru extrasul de plan cadastral, poate fi plasată la orice oră, iar plata se face cu ajutorul cardului. După cum a explicat Claudiu Balog, directorul OCPI Sălaj, prin acest nou serviciu online se încearcă să fie ajutate persoanele care doresc să evite drumurile la ghișeu. Procedura este relativ una simplă: solicitantul își crează un cont, plătește serviciul pentru eliberarea extrasului din planul cadastral și acesta este eliberat pe loc, fără plata unui tarif de urgenţă, cu excepţia situaţiilor în care imobilul pentru care se solicită extrasul nu are geometrie integrată în sistemul electronic de evidență a imobilelor. Extrasul din planul cadastral reprezintă o suprapunere a geometriei imobilului peste ortofotoplanul din zonă, obținându-se o imagine clară a amplasamentului.   

Alte modificări

O altă modificare a Ordinului nr 16/2019 este reducerea termenului de eliberare a cererilor respinse, acestea putând fi eliberate imediat după finalizarea încheierii de respingere. De asemenea, acestea pot fi  redepuse în termen de 30 de zile calendaristice, fără plata unui tarif suplimentar și urmează a fi soluționate într-un termen redus cu 1/3 din termenul cererii inițiale. Potrivit noilor prevederi, tariful de 60 de lei va fi plătit doar în cazul cererilor redepuse după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la comunicarea respingerii acestora. În cazul cererilor tarifate incomplet, diferența de tarif se poate achita prin redepunerea cererii conform mențiunilor din încheierea de respingere. Totodată, prin modificările aduse Ordinului menționat, sunt simplificate procedurile de tarifare a cererilor specifice, prin înlocuirea documentului distinct de încasare a tarifului cu un document de plată unic pentru cererile care au ca obiect imobile situate în raza teritorială a unui singur OCPI. De asemenea, noile prevederi din Ordinul precizat asigura celeritatea în soluționarea cererilor pentru care a fost achitat tarif de urgență, urmând ca aceste servicii să fie furnizate cu celeritate, dar nu mai târziu de 1/3 din termenul general. Până în prezent, în România sunt înregistrate aproximativ 14.500.000 de imobile, dintre care peste 2.400.000 au fost înregistrate de ANCPI, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Digitalizarea documentelor de cadastru face parte din acest program. Numai în 2019, prin procesul de înregistrare sistematică au fost eliberate peste un 1.200.000 de acte pentru proprietățile din toată țara. Datorită programului de conversie a cărţilor funciare în format electronic, prin PNCCF, ANCPI a putut dezvolta, încă din anul 2017 serviciul pentru eliberarea online a extraselor de carte funciară de informare. În anul 2019 au fost eliberate online 2.461.596 de extrase de carte funciară.

Leave a Comment