Doi morți, un invalid și 23 de oameni rămași cu incapacitate de muncă – bilanțul accidentelor de muncă în 2019

Potrivit unei situații prezentate miercuri, de către reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj în cadrul unei ședințe de dialog social desfășurată la Prefectura Sălaj, rezultă că în anul 2019 au fost înregistrate în județ 26 accidente de muncă cu 26 accidentați, astfel: 23 accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă, cu 23 accidentaţi; două accidente de muncă mortale, un accident soldat cu invaliditate. Indicele de frecvenţă (numărul de accidentaţi care revine la 1.000 de lucrători) a fost de 0,52 0/00 pentru totalul persoanelor accidentate. Repartizarea accidentaților în muncă pe sectoare ale economiei naționale, la nivelul județului, este următoarea: fabricare de mobilă = patru accidentați (15,4  la sută din totalul accidentaţilor); Industria constructiilor metalice = trei accidentaţi (11,5 la sută din totalul accidentaților); fabricarea articolelor de îmbracăminte = doi accidentati (7,7 la sută din totalul accidentaților); fabricarea altor produse din minerale nemetalice = doi accidentați (7,7 la sută din totalul accidentaților); Industria metalurgică = șapte accidentati (26,9 la sută din totalul accidentaților). Comerț cu ridicata = doi accidentati (7,7 la sută din totalul accidentaților); comeț cu amănuntul = doi accidentați (7,7 la sută din totalul accidentaților); fabricarea de mașini, utilaje, echipamente = un accidentat (3,8 la sută din totalul accidentaților); transporturi terestre = un accidentat (3,8  la sută din totalul accidentaților); administrație publică = un accidentat (3,8 la sută din totalul accidentaților); Învățământ = un accidentat (3,8 la sută din totalul accidentaților). Pentru persoanele accidentate în anul 2019, care au încheiat incapacitatea, indicele de durată medie (numărul de zile pierdute, în medie, de un accidentat) este de 38,53 zile, iar indicele de gravitate (numărul total de zile de incapacitate de muncă, raportat la 1.000 de angajaţi) este 20,16 0/00 . Din punctul de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat faptul că persoanele cu vârsta între 30 și 50 de ani deţin ponderea, de 53,8 la sută (14 accidentați) din numărul total al accidentaţilor. Analiza accidentelor din punctul de vedere al vechimii la locul de muncă relevă faptul că 61,5 la sută din totalul accidentaţilor sunt lucrători cu vechime de până la 5 ani, iar cei din grupele de vechime între 6 și 10 ani reprezintă 23,1 la sută din numărul total al accidentaţilor. Ocupațiile accidentaților sunt muncitor necalificat – cinci cazuri (19,2  la sută din total); șofer – trei cazuri (11,5  la sută din total); strungar – două cazuri (7,6 la sută din total); vânzător, manipulant, mașinist, operator, electromecanic – câte un caz.

 

 

Alte articole

Leave a Comment