Direcţia Silvică va planta, în acest an, peste 170.000 de puieţi

Direcţia Silvică Sălaj şi-a stabilit programul de regenerare a pădurilor pentru anul 2013. Suprafaţa totală prevăzută în programul din acest an este de 84 de hectare, din care împăduriri se vor executa pe 28 de hectare, iar regenerări naturale vor fi efectuate pe 56 de hectare. O altă categorie de lucrări programate pentru acest an de reprezentanţii Direcţiei Silvice Sălaj sunt cele de completare a regenerărilor pe o suprafaţă de şase hectare în fondul forestier.

„Puieţii necesari pentru efectuarea acestor lucrări sunt produşi în pepinierele proprii ale Direcţiei Silvice. În această campanie, pentru împădurirea suprafeţelor incluse în programul de regenerare, se vor folosi peste 170.000 de puieţi, din speciile gorun, stejar pedunculat, cer, stejar roşu, fag, salcâm, paltin, frasin, molid şi larice”, a explicat Dorel Oros, directorul Direcţiei Silvice Sălaj, în cadrul conferinţei de presă de joi, 14 martie. Potrivit acestuia, valoarea lucrărilor de regenerare a pădurilor, ce vor fi executate în acest an, depăşeşte 595.000 lei, iar aceste cheltuieli vor fi suportate de Direcţia Silvică Sălaj.

De mâine, începe „Luna plantării arborilor”

Direcţia Silvică Sălaj organizează în perioada 15 martie-15 aprilie o serie de evenimente sub egida „Luna plantării arborilor”. Directorul instituţiei, Dorel Oros, a explicat că manifestările urmăresc să atragă atenţia opiniei publice asupra pădurii şi problemelor ei, şi în plus, să antreneze segmente sociale cât mai diverse în acţiuni concrete, legate de îngrijirea şi conservarea fondului forestier. „Direcţia Silvică Sălaj a stabilit o serie de manifestări care au ca scop conştientizarea populaţiei faţă de importanţa şi rolul pădurii atât sub aspect economic, cât şi ecologic şi social. De asemenea, vom avea anul acesta acţiuni de împădurire cu şcoli, ONG-uri şi alte instituţii care doresc să se implice”, a declarat Dorel Oros, în cadrul conferinţei de presă de joi.
„Luna plantării arborilor” este un eveniment cu tradiţie. „Paradoxal, sărbătoarea îşi are începuturile în SUA, încă din anul 1872, când a debutat organizarea sărbătoririi sădirii arborilor, ca o consecinţă firească a accentuării defrişărilor. În România, prima manifestare de acest gen s-a desfăşurat în 1901, iar în anul 1933, evenimentul s-a marcat prin 8.000 de serbări ale sădirii arborilor, cu o participare a peste două milioane de cetăţeni”, a subliniat Oros. Potrvit acestuia, tradiţia a fost reluată după anul 1989, iar până în 2008, anul, în perioada 15 martie-15 aprilie s-a organizat „Luna pădurii”, iar începând cu anul 2008, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod silvic, manifestarea se desfăşoară sub denumirea „Luna plantării arborilor”.

Direcţia Silvică vinde surplusul de puieţi forestieri

Persoanele interesate, fie fizice, fie juridice, pot achiziţiona puieţi forestieri la preţuri mici de la cele şase ocoale ale Direcţiei Silvice Sălaj. Potrivit lui Dorel Oros, Direcţia Silvică dispune de un excedent de aproximativ 385.000 de puieţi forestieri, din speciile molid, gorun pedunculat, stejar roşu şi salcâm, pe care intenţionează să-l valorifice către populaţie sau agenţii economici interesaţi.”Până la această dată Direcţia Silvică Sălaj a livrat din excedent peste 250.000 de puieţi forestieri la Direcţiile Silvice Cluj, Bihor şi Timiş, precum şi la diverse persoane fizice şi juridice”, a precizat Oros. Preţurile variază, în funcţie de specie. Astfel, o mie de bucăţi de puieţi forestieri costă între 300 şi 650 de lei. Cea mai scumpă specie este molidul.

Alte articole

Leave a Comment