Cursuri de formare şi recalificare profesională gratuite pentru şomerii care îşi caută de lucru

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj, în baza planului de formare profesională, va organiza în acest an 28 de cursuri de formare profesională. 15 cursuri se vor desfăşura la Zalău, şapte la Şimleu Silvaniei şi şase la Jibou.

Meseriile, respectiv specializările în care se vor organiza cursurile sunt: agent de securitate – patru cursuri, ajutor de bucătar – un curs, bucătar – un curs, cofetar – un curs, competențe cheie-comunicare în limba română – un curs , contabil – două, electrician electronist auto – un curs, frizer – un curs,  frizer coafor manichiurist pedichiurist – două cursuri, îngrijitor bătrâni la domiciliu – două cursuri ,  inspector/referent resurse umane – două cursuri, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaz – un curs, lucrător în comerţ – patru cursuri, machior – două cursuri, ospătar-chelner-vânzător în unităţi de alimentaţie – un curs, operator introducere validare şi prelucrare date – un curs şi patiser – un curs. În aceste programe vor fi cuprinse 392 de persoane aflate în căutare de loc de muncă, numărul femeilor propuse să participe la curs fiind de 254. Astfel, şomerii aflaţi în evidenţa AJOFM Sălaj se pot înscrie în această perioadă pentru a participa gratuit la aceste programe. Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii.

Acte necesare pentru înscrierea la cursuri

Pentru o bună informare, reprezentanţii instituţiei precizate explică ce înseamnă statutul de şomer – persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare – 500 de lei şi este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, daca s-ar găsi un loc de muncă. Astfel, şomerii neînregistraţi care doresc să se înregistreze în vederea obţinerii unui loc de muncă şi pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv: informare, consiliere, medierea muncii şi formare profesională se pot prezenta la sediul AJOFM Zalău, dar şi la agenţiile locale din Şimleu Silvaniei și  Jibou, în funcție de domiciliu, cu următoarele documente: actul de identitate; actele de studii şi de calificare; adeverinţă/carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă; adeverinţa medicală din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale; adeverinţă de la Administraţia financiară din care să rezulte că persoana nu realizează venituri, sau dacă are venituri din activităţi autorizate potrivit legii, media veniturilor realizate în ultimele 12 luni să fie mai mică decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare – 500 de lei lunar. Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa compartimentului ”Formare profesională” din cadrul AJOFM Sălaj sau la  telefon 0260612463.

Alte articole

Leave a Comment