Cum pot fi angajaţi tinerii, pe baza contractelor de solidaritate

Tinerii cu risc de marginalizare sunt ajutați și stimulați de către Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj, în vederea găsirii și menținerii unui loc de muncă. Agenția asigură tinerilor în nevoie informare și consiliere psihologică și găsirea unui loc de muncă potrivit pregătirii personale a tânărului în cauză.

În conformitate cu prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj asigură promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială prin: acompaniament social personalizat, activităţi de informare şi promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor şi subvenţionarea locului de muncă.

Acompaniamentul social personalizat se realizează de către AJOFM, în baza unui contract de solidaritate (a cărui durata minimă este de 1 an și maximă de 3 ani) şi constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare socială şi constau în: informare şi consiliere profesională; mediere a muncii; plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale şi altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

Tânărul cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii: se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem; are dizabilităţi; nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea; are copii în întreţinere; a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; este victimă a traficului de persoane.

Subvenţia lunară acordată angajatorilor de inserţie pentru un tânăr marginalizat social angajat, reprezintă salariului de bază stabilit la data angajării dar nu mai mult de 2 ori valoarea indicatorul social de referinţă (ISR – 500 lei), în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea contractului de solidaritate. Dacă tânărul este păstrat în activitate, angajatorul beneficiază lunar, de o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj care i s-ar fi cuvenit tânărului dacă ar fi fost disponibilizat. Suma se acordă angajatorului pe perioada menţinerii raporturilor de muncă, dar nu mai mult de 2 ani.

Leave a Comment