Cum îți poate fi suspendat contractul de muncă?

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj anunță că, în contextul actual generat de situația pandemica, este foarte important ca angajatorii și angajații, în derularea raporturilor de muncă, să aibă în vedere că aceste raporturi trebuie să se realizeze exclusiv în condițiile prevăzute de Codul Muncii și celelalte acte normative specifice. Legislația în vigoare oferă o varietate de mecanisme pentru modificarea sau suspendarea raporturilor de muncă. Alegerea măsurilor concrete în această situație de criză va trebui făcută în funcție de fiecare caz în parte, raportat la situația reală a angajatorului și a salariaților vizați. Suspendarea contractului individual de muncă este situația cel mai frecvent întâlnită pe piața muncii, dintre cele cu care se confruntă angajatorii și salariații, situație generată de actuala pandemie. Așa cum prevede articolul 49 din Codul Muncii, suspendarea contractului individual de muncă poate interveni: de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți. În ceea ce privește suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, sunt aplicabile dispozițiile care stabilesc situațiile și condițiile în care angajatorul poate dispune suspendarea contractului individual de muncă al salariatului. Ceea ce prezintă importanță în contextul actualei situații economice și sociale este suspendarea în temeiul articolului 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similar, adică șomajul tehnic. Potrivit legii, în cazul suspendării contractului individual de muncă, se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.Astfel, modificarea salariului minim brut  pe economie din acest an nu se operează în cazul salariaților care au  contractele de muncă suspendate. Această operație se va efectua numai la data încetării suspendării contractului individual de munca și reluării efective a activității salariatului. Referitor la transmiterea datelor, precizăm că fișierul RVS generat din aplicația Revisal nu conține istoricul operațiunilor asupra unui contract, dacă acestea nu sunt transmise separate, ci doar ultima operațiune efectuată de către operator asupra acestuia. De exemplu, dacă fișierul  nu a fost transmis după efectuarea suspendării contractului ci abia după încetarea acesteia, în baza de date ReGES ajunge doar încetarea suspendării (adică  ultima operațiune), fără perioada de suspendare și temeiul legal. Acest lucru este valabil și în situația în care se operează mai multe modificări ale contractului și se face  o singură transmitere. Prin urmare, pentru ca în baza de date ReGES să se regăsească istoricul operațiunilor asupra unui contract individual de munca este necesar ca după fiecare operațiune asupra contractului să fie efectuată transmiterea acesteia.

 

Alte articole

Leave a Comment