Cresc veniturile celor care se pensionează anticipat   

Modul de calcul al pensiei anticipate parţiale va fi schimbat începând de duminică, 17 iulie, principala modificare fiind creşterea sumei cuvenite sub forma pensiei anticipate. Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului din fotografie.

Legea veche prevedea o penalitate unică, care nu ţinea cont de stagiul suplimentar de cotizare, şi care era mai mare decât valorile care vor intra în vigoare duminică. În legea veche,  valoarea pensiei anticipate parţiale se stabilea din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75 la sută pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă. Aşadar, persoanele care, începând de duminică, 18 iulie, au dreptul şi vor dori să se pensioneze anticipat, vor avea o pensie mai mare decât cea la care ar fi avut dreptul acum.

 Cine poate obţine pensie anticipată şi în ce condiţii

Pensia anticipată parţială se acordă cu cel mult  cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, persoanelor asigurate care au realizat stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. În situaţia cadrelor militare în activitate, soldaţilor şi gradaţilor voluntari, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, dacă au realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege sau au depăşit acest stagiu cu până la 8 ani, dar şi în condiţiile  realizării stagiului minim de cotizare în specialitate. În aceleaşi condiţii, pot beneficia de pensia anticipată şi cadrele militare trecute în rezervă sau care au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzută de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cadrele trecute în rezervă sau direct în retragere care au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca “inapt“ sau “apt limitat” pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.

 

 

 

 

Alte articole

One Thought to “Cresc veniturile celor care se pensionează anticipat   ”

  1. Anonim

    România este un stat nedrept, Constituția e falsă, la art. 1, al (3) scrie că „România este stat de drept, democratic şi social”, iar art 16 despre „egalitatea în drepturi” cade în fals, din moment ce aceia care s-au pensionat anticipat parțial înainte de 17 iulie rămân cu penalizarea de 0,75, iar cei care se pensionează anticipat după această dată beneficiază discriminatoriu de coeficienți simțitori reduși de penalizare! Și mai este o nedreptate crasă, de ex. cei pensionați anticipat la 60 de ani sunt pedepsiți cu aceleași 60 de luni de penalizare (cu 0,75%!) chiar și cînd mai au o lună pînă la 65 de ani! Și mai este nedrept că se încalcă și principiul contributivității, de ex. cineva poate avea 38 de ani lucrați înainte de 17 iulie și primește după această lege strîmbă pensie mult mai mică decît unul cu doar 30 de ani lucrați. Conform dreptului la opinie și libertății de exprimare, am tot disprețul pentru un astfel de stat nedrept!

Lasă un răspuns la Anonim Anulează răspunsul