Colegiul API Zalău caută contabil-șef

Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de administrator financiar, contabil-șef. Candidații interesați în a participa la concurs trebuie să îndeplinească câteva condiții: studii superioare economice de lungă durată; vechime în domeniul financiar-contabil de minimum cinci ani și cunoștințe de operare calculator: Word, Excel, dar și programe specifice domeniului financiar-contabil la nivel de instituții publice și internet (navigare și poșta electronică). Concursul va consta în două probe: scrisă – 26 martie, ora 10, respectiv proba interviu – 31  martie, ora 10. Dosarele de înscriere se depun la sediul colegiului până în 18 martie și trebuie să conțină următoarele documente: copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă meserie sau în specialitate studiilor, în copie; cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae. De precizat este faptul că adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Informații suplimentare se pot obține de sediul instituției de învățământ, bulevardul Mihai Viteazul nr. 59.

2 Thoughts to “Colegiul API Zalău caută contabil-șef”

  1. Anonim

    La „Persoane dispărute” ați încercat?

  2. Ar trebui sa caute director

    Ca actualul trebuia de mult sa iasa in pensie…

Leave a Comment