Certificatul verde Covid poate fi descărcat

Certificatul Covid poate fi descărcat, începând de astăzi, fiind valabil un an pentru cei vaccinați și șase luni pentru cei care au avut boala. Certificatul poate fi descărcat de cetățenii români, portalul de unde poate fi obținut fiind lansat de Serviciul Telecomunicații Speciale (STS) joi, 1 iulie.

Portalul este punctul unic de eliberare a certificatelor digitale ale UE privind Covid, pe baza datelor despre cetățenii vaccinaţi anti-Covid din Registrul Electronic Naţional de Vaccinări, despre rezultatele testelor pentru Sars-CoV-2 şi pe baza datelor despre oamenii vindecaţi de Covid din platforma Coronaforms. Pentru descărcarea acestui certificat, este nevoie de parcurgerea unor pași pe platforma online. Autentificarea se face pe baza unei adrese de e-mail valide. Dacă e-mail-ul este valid, sistemul informatic vă trimite un link (adresă web), care după accesare vă va direcționa către pagina principală a platformei certificat-covid.gov.ro. Accesaţi butonul verde „Certificat nou”. Alegeţi tipul actului de identitate în baza căruia aţi fost înregistrat la testare sau vaccinare. Cetățenii români și cei cu CNP emis de autoritățile române accesează butonul „CNP”, urmat de categoria de vârstă.

În câmpurile dedicate introduc: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, inițiala numelui, inițiala prenumelui și tipul certificatului dorit. Cetățenii străini selectează opțiunea „Pașaport/Act de identitate” și completează câmpurile care cuprind: „ţara care a emis pașaportul”, numărul „pașaportului sau al cărții de identitate”, inițialele numelui și prenumelui, iar apoi aleg tipul de certificat. Pentru eliberarea certificatelor în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani se vor solicita, în funcție de tipul de certificat solicitat, datele menționate mai sus, cu excepția seriei și numărului actului de identitate, precum și completarea numelui și prenumelui persoanei care exercită autoritatea părintească asupra minorului, conform legii, și confirmarea faptului că există acordul acesteia pentru eliberarea certificatului solicitat. În funcție de categoria în care vă aflaţi (una dintre următoarele: vaccinat, vindecat sau testat negativ pentru Covid), veţi proceda astfel: pentru generarea certificatului de vaccinare, alegeţi tipul serului administrat, județul în care aţi fost vaccinat și introduceţi numărul corespondent lunii în care a avut loc vaccinarea.

Pentru generarea certificatului de recuperare după Covid-19, alegeţi județul în care aţi fost testat pentru Sars-CoV-2 și luna în care aţi fost confirmat pozitiv pentru Covid. Pentru generarea certificatului de testare, alegeţi județul în care aţi realizat testarea și luna în care vi s-a făcut testul. Pentru acest tip de certificat, valabilitatea este de maximum 72 de ore de la realizarea testului negativ pentru Covid-19. Apăsaţi butonul „Salvează”, iar aplicația înregistrează cererea de generare a certificatului digital UE privind Covid-19. Apoi, în secțiunea „Listă certificate”, veţi putea vizualiza toate certificatele emise de pe acel cont de e-mail. Certificatele Covid-19 au termen de valabilitate diferit. certificatele care atestă vaccinarea antiCovid-19: până la data de 30 iunie 2022; certificatele care atestă testarea pentru depistarea Sars-CoV-2: 24 ore pentru testul antigen rapid și 72 de ore pentru testul RT-PCR; certificatele de vindecare: 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms”.

Sistemul informatic integrat de emitere şi de verificare a certificatelor digitale ale UE privind Covid-19 cuprinde, pe lângă portalul amintit mai sus, aplicaţia mobilă CoronaScan pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii certificatelor, prin scanarea codului QR, precum şi infrastructura necesară pentru comunicarea cu portalul creat de Comisia Europeană. Puteţi obţine certificatul şi în format hârtie, prin intermediul primăriei în raza căreia aveţi domiciliul, direcției de sănătate publică sau serviciului public comunitar de evidență a persoanelor. Aceste certificate vor fie liberate gratuit. STS, care a dezvoltat platforma informatică certificat Covid-19, anunță totodată că, dacă întâmpinați dificultăți în a obţine certificatul Covid-19 de pe portalul STS, puteți telefona și solicita sprijin calificat la numărul de telefon 021.414.44.25.

 

 

 

Leave a Comment