Câteva mii de agricultori au cerut în martie subvenție de la APIA

La Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Sălaj au fost depuse, în perioada 1 martie – 27 martie, în cadrul campaniei de primire a cererilor de plată pe suprafaţă, un număr de 8.500 de cereri de plată, pentru o suprafaţă de 33.000 de hectare, potrivit directorului Călin Perneș. Acesta a precizat că în perioada următoare numărul cererilor va fi mult mai mare, deoarece ”marii fermieri încă nu au încheiate contractele de arendare”.
APIA a lansat în data de 3 martie campania de primire a cererilor de plată pentru măsurile de sprijin pe suprafaţă pentru anul în curs. Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 3 martie – 15 mai 2014, o singură cerere de plată. Pentru depunerea cererilor de plată începând cu data de 16 mai se vor aplica penalităţi de 1 la sută pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 9 iunie 2014 cererea de sprijin nu mai este admisă la calcul. APIA invită fermierii care nu au mai beneficiat de această schemă de sprijin să depună cerere la centrul judeţean sau local la care sunt arondaţi, iar actualii fermieri beneficiari să depună cerere conform programării afişate la centrele APIA. Beneficiarii acestor măsuri de sprijin pe suprafaţă sunt persoanele fizice sau juridice care lucrează terenul agricol pentru care solicită plată. Ei trebuie să aibă calitatea de proprietari, arendaşi, concesionari ori administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul.
Sunt eligibile la plată, conform APIA, exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. Pentru vii, livezi, culturi de hamei, pepiniere viticole şi horticole, arbuşti fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare.

Leave a Comment