Bani de la Județ pentru cinci lăcașuri de cult-monument

Consilierii județeni vor vota în viitoarea ședință de Consiliu județean, un proiect prin care 250.000 de lei (în total) vor ajunge în patru parohii din județ și la Protopopiatul ortodox Zalău, în cadrul proiectului Protecţia monumentelor istorice – grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat. Astfel, câte 60.000 de lei (aproximativ 12.200 de euro) vor ajunge la Protopopiatul ortodox Zalău, Parohia ortodoxă Noțig, Parohia ortodoxă Răstolțu Deșert, Parohia greco-catolică unită cu Roma – Bocșița, în timp ce 10.000 de lei vor ajunge la Parohia ortodoxă din satul Var. Acest program are ca obiectiv “stabilirea cadrului organizatoric şi metodologia unitară în vederea asigurării accesului egal la finanţare al oricărei persoane fizice sau juridice de drept privat, proprietară a unui monument istoric clasat în grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, în vederea acoperirii parţiale a costurilor lucrărilor de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a respectivelor monumente, pentru care există autorizație de construire valabilă sau a costurilor aferente serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnice, inclusiv cele de expertizare a monumentelor istorice”.

 

 

Leave a Comment