Asociaţiile de proprietari, obligate să afişeze modalitatea de calcul la întreţinere

Pe lângă lista de plată a cheltuielilor ce revin fiecărui apartament, cheltuieli ce sunt lunar afişate la avizierul fiecărui bloc, asociaţiile de proprietari vor fi obligate să afişeze şi modalitatea de calcul ce stă la baza sumelor lunare de achitat ce revin proprietarilor, astfel încât fiecare locatar să poată înţelege cum se ajunge la suma pe care o are de achitat. În cazul în care această obligaţie nu va fi îndeplinită de asociaţii, amenzile aplicabile vor putea ajunge până la 3.000 de lei. Legea nr.17/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari a fost publicată în Monitorul Oficial şi va intra de mâine în vigoare. Asociaţiile de proprietari vor trebui să afişeze lunar, aşa cum reiese din document,modalitatea de calcul ce stă la baza sumelor de plată lunare aferente proprietarilor de apartamente.

Preşedintelui asociaţiei îi va reveni această sarcină suplimentară. „Asociaţia de proprietari, prin grija preşedintelui asociaţiei, va afişa lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari”, se arată în lege. În situaţia în care modalitatea de calcul a sumelor lunare de plată ce revin proprietarilor de apartamente nu va fi afişată, amenda aplicabilă va fi cuprinsă între 500 şi 3.000 de lei. Iniţiatorul actului normativ a afirmat că introducerea acestei obligaţii va impune un plus de transparenţă în repartizarea şi stabilirea cheltuielilor asociaţiilor de proprietari.

De reţinut este că orice persoană interesată poate să facă sesizări cu privire la faptele ce constituie contravenţii. Iar de constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se ocupă persoanele împuternicite de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi de Ministerul Afacerilor Interne, primarii sau împuterniciţii acestora.
Asociaţiile de proprietari au, conform legii, mai multe cheltuieli, cum sunt cele stabilite pe număr de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în proprietăţi individuale, cheltuieli pe consumuri individuale, cheltuieli pe cota-parte indiviză, în funcţie de suprafaţa utilă a proprietăţii individuale, cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari sau cheltuieli pe consumatori tehnici. Suma ce priveşte proprietatea comună a fiecărui proprietar din cadrul condominiului este stabilită şi repartizată proporţional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună.

„Cheltuielile efectuate de asociaţia de proprietari pentru plata unor servicii de utilităţi publice sau de altă natură, legate de proprietăţile individuale din condominiu şi care nu se facturează individual pe fiecare dintre acestea, se repartizează după acelaşi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu furnizorul respectivului serviciu”, se arată în actul normativ care intră în vigoare peste doar o zi. În municipiul Zalău existau, la începutul acestui an, 115 asociaţii de proprietari.

Leave a Comment