Arme, muniţie şi peste 2.500 de kilograme de substanţe toxice, confiscate de Poliţia sălăjeană

În domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase, în anul 2016, Poliţia sălăjeană a desfăşurat activităţi în cadrul acţiunilor declanşate la nivel naţional, cu un accent deosebit pe respectarea legalităţii deţinerii şi utilizării armelor, muniţiilor şi a operaţiunilor cu obiecte pirotehnice. Acţiunile Poliţiei sălăjene s-au concretizat în indisponibilizarea, în vederea confiscării, a 2.516 kilograme substanţe periculoase toxice și a 14 litri deșeuri periculoase, precum şi a 82 kilograme materiale pirotehnice.

De asemenea, în perioada de referinţă, au fost constatate 99 de infracţiuni, din care 94 de către lucrătorii biroului de profil, fiind indisponibilizate, în vederea confiscării, 24 de arme letale, 29 neletale precum şi 356 bucăţi muniţie.

Condiţii de acordare a autorizaţiei pentru procurarea armelor letale (art. 14, Legea nr. 295/2004): Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

-au împlinit vârsta de 18 ani; solicitanţii deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor;

-persoanele solicitante nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta lege; nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie;-

-sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme şi muniţii; nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;

-au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

-nu le-a fost anulat în ultimii doi ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art.13 alin.2-5; persoanele solicitante nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii cinci ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.

Cererea se soluţionează în termen de maximum 45 de zile, în cazul primei autorizări, şi în termen de maximum 30 de zile, în cazul autorizărilor ulterioare. Armele de apărare şi pază –  pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane: demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor; persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăţilor specializate de pază; persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate. Armele de vânătoare – pot fi procurate de către vânători. Armele de tir – pot fi procurate de către sportivii şi antrenorii de tir, precum şi de către vânători. Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. Armele de colecţie – letale, aflate în stare de funcţionare, pot fi procurate numai de către colecţionarii de arme.

Procurarea armelor se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, sponsorizare, închiriere sau comodat. Persoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizaţi să comercializeze astfel de arme.

Pentru mai multe informații în domeniul armelor și munițiilor, ce interesați pot accesa siteul inspectoratului, la rubrica Utile – Acte necesare pentru arme și muniții, sau la Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, din cadrul inspectoratului.

 

Leave a Comment