Aproape 2.000 de ajutoare de deces, plătite de Casa de Pensii

Peste 1.950 de cereri privind acordarea ajutorului de deces au fost înregistrate în primele opt luni ale acestui an la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Sălaj.

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Potrivit reprezentanților CJP Sălaj, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, ajutorul este de 6.095 de lei, iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului ajutorul este 3.048 de lei.

Dosarul – acte necesare

Ajutorul se acordă la cerere în baza  următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces în original şi copie, act de identitate al solicitantului în original şi copie, acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul în original şi copie, dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces în original şi copie, act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani – în original, adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsã între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii în original. La toate acestea trebuie prezentată şi dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, care se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului ajutorului de deces. Din cele 1.977 de cereri de acordare a ajutorului de deces înregistrare la CJP Sălaj în perioada ianuarie-august, cele mai multe sunt pentru pensionari – 1.869.

Leave a Comment