Angajări la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. Două joburi de inspector, scoase la concurs

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) organizează în această perioadă concurs pentru ocuparea mai multor funcţii contractuale vacante. Joburile scose la concurs sunt valabile în mai multe judeţe din ţară, inclusiv în Sălaj. Pe plan local sunt disponibile două joburi de inspector trafic rutier debutant. Condiţiile de participare la concurs, pentru cele două locuri disponibile în Sălaj sunt:  pregătire de bază, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor; vechime în specialitatea studiilor cuprinsă între 0-6 luni şi cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine. Termenul limită de depunere a dosarelor este 28 august, iar concursul va consta în probă scrisă- 5 septembrie, respectiv interviu – 11 septembrie. Pentru înscriere candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că  nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează,  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi curiculum vitae.   De asemenea, copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R. din Bucureşti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 0725/597.680. Judeţele în care I.S.C.T.R.  scoate la concurs joburi sunt: Arad, Argeș, Bacău, Bihor,  Bistrița-Năsăud,  Brăila, Brașov, București,  Buzău – Călărași – Caraș-Severin – Constanța – Covasna – Dâmbovița – Dolj – Galați – Giurgiu – Gorj – Harghita – Hunedoara – Ialomița – Iași – Ilfov – Mehedinți – Mureș – Prahova – Sălaj – Satu Mare – Sibiu – Suceava – Teleorman – Timiș – Tulcea – Vâlcea 1director, consilier, inspector, auditor, referent.

Alte articole

2 Thoughts to “Angajări la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. Două joburi de inspector, scoase la concurs”

  1. Anonim

    ii cu pile nu va agitati dejaba, dedemen va astepta 13 milione lunar program de luni pana duminica

  2. Anonim

    Și dacă lucrezi de luni pana duminica când te odihnești?

Leave a Comment