Angajări de urgență la Spitalul Județean

Având în vedere contextul epidemiologic actual, Spitalul Județean de Urgență (SJU) Zalău angajează pe durată determinată în Unitatea de Primire Urgențe UPU-SMURD: asistenți medicali – 11 locuri, brancardieri – două locuri, resgistrator medical – un loc și infirmier – un loc. Interviul și selecția pentru posturile de asistenți medicali vor avea loc miercuri – 25 martie, în clubul unității spitalicești, începând cu ora 9, iar pentru celelelate categorii de personal de la ora 12. Potrivit conducerii SJU Zalău, anaja[riel se fac pentru o perioadă de șase luni, iar la interviu pot participa toți candidații care și-au depus dosare de concurs pentru posturile precizate. De asemenea se pot prezenta și alți candidați, care în ziua selecției vor prezenta un dosar care trebuie să cuprindă: cerere de angajare; copia actuluide identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copia diplomelor de studii care atestă studiile și specialitatea postului, copie după diploma de bacalaureat; certificatul de membru și adeverință pentru autorizarea executării profesiei eliberate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moaștelor și Asistenților Medicali – Sălaj (pentru posturile de asistenți medicali); declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale; adeverința medicală și Curriculum Vitae. La intrarea în sală candidații vor prezenta o declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, dar și o declarație pe proprie răspundere cu privire la falsul în declarații și cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor. Persoanele care au lucrat în sistemul sanitar și care vor să participe la interviu este obligatorie prezentarea unei recomandări de la ultimul loc de muncă.

Leave a Comment