Angajarea elevilor și studenților în vacanță aduce bani în conturile angajatorilor

Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 de lei, pentru fiecare elev și student angajat pe perioada vacanțelor. Stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Diferența de 250 de lei până la salariu se suportă de către angajatori. De acest stimulent financiar beneficiază angatorii care încadrează elevi și studenți în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial sau în baza unui contract de muncă temporar, numai dacă durata este egală sau mai mica decât durata vacanţei. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. “Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menţionat, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu AJOFM Vrancea, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor. Stimulentul lunar acordat este egal cu 50 la sută din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare”, se precizează într-un comunicat de presă al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJFOM) Sălaj.

Leave a Comment