Amenzile nu îi sperie pe angajatori! Munca la negru în Sălaj nu dispare

Persoane care munceau la negru au fost depistate de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj în cursul lunii trecute, în cadrul unui control. Acesta a vizat respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă. După cum au explicat reprezentanţii ITM Sălaj, în domeniul relaţiilor de muncă au fost controlați 47 de agenți economici, din care 12 au fost sancționați şi au fost aplicate şase amenzi în cuantum total de 155.000 de lei, dar și 14  avertismente. În urma controalelor, au fost depistate opt persoane care munceau fără a avea întocmit contract individual de muncă,  angajatorii fiind sancționați contravențional. Abaterile pentru care inspectorii de muncă au aplicat amenzi au fost nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţie documentele şi informaţiile necesare controlului, dar şi neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă la termenele stabilite. De asemenea, deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente au fost pentru:  nerespectarea obligației păstrării copiei contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea prevederilor legale privind  repausul săptămânal; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea obligației, ca anterior începerii activității, angajatorul să înmâneze salariatului un exemplar din contractul  individual de muncă; nerespectarea obligatiei de eliberare a adeverinței de vechime în muncă la încetarea activității salariatului; nerespectarea obligației privind informarea inspectoratului cu privire la prestatorii de servicii  şi nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic. În ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă, inspectorii ITM Sălaj au verificat 30 de agenți economici şi au aplicat o amendă în cuantum de 5.000 de lei  pentru nerespectarea de către angajator a obligației de a asigura şi controla cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul amintit. Pentru nerespectarea sănătăţii şi securităţii în muncă au fost aplicate şi avertismente carese referă la: evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale  și  planul de prevenire și protecție nu au fost revizuite cu privire la riscul de contaminare cu Covid 19; tematica de instruire la angajare nu îndeplinește cerințele minime privind toate aspectele legate de securitatea și sănătatea în muncă, iar  instruirea introductiv generală  a lucrătorilor  nu s-a finalizat  cu verificarea cunoștințelor pe bază de teste; controlul medical periodic nu se efectuează conform legale pentru toți lucrătorii; nu au fost elaborate instrucțiuni  proprii de securitate și sănătate în muncă pentru toate activitățile şi nu s-a consemnat în fișe  instruirea lucrătorilor cu privire la riscurile induse de virusul SARS-CoV-2 și măsurile care se impun. „Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere a acestora”, a spus Luminiţa Nemeş – inspector şef ITM  Sălaj.

Leave a Comment