Amenzi pentru nedepunerea in termen a declaratiilor fiscale

Amenzi pentru nedepunerea in termen a declaratiilor fiscalePotrivit Calendarului fiscal al lunii ianuarie, primul termen este ziua de 15 ianuarie, data pana la care trebuie depusa D 220 – Declaratia privind venitul estimat, pe care o depun persoanele fizice care la 31 decembrie 2009 au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere. Insa, cele mai multe declaratii trebuie depuse pana pe 25 ianuarie. Prima este D100 – Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat si plata obligatiilor fiscale de catre contribuabilii persoane juridice, fizice si alte entitati care au obligatia retinerii si virarii lunar si trimestrial a obligatiilor.

Astfel, data de 25 ianuarie este al patrulea termen pentru declararea si plata impozitului minim prevazut de OUG 34/2009, in cazul in care suma reprezentand impozit pe profit si impozit pe venitul microintreprinderilor este mai mica decat suma impozitului minim datorat. In acest caz, in D100 se va completa atat randul 1 Suma datorata, cat si randul al doilea Impozit minim. De asemenea, contribuabilii prevazuti la art. 34, alin. (1), lit. b) din Codul Fiscal, care definitiveaza inchiderea exercitiului financiar pentru anul fiscal 2009 pana la data de 25 februarie 2010 nu vor declara impozitul pe profit in D100 aferenta trimestrului IV. D100 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, iar formularul se depune pe suport de hartie, semnat si stampilat, cu codificarea informatiilor prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

CAS, accize, impozit pe venit…

Alte declaratii care trebuie depuse pana pe 25 ianuarie sunt D102 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurile speciale si plata obligatiilor fiscale de catre contribuabilii persoane juridice, fizice si alte entitati care au obligatia retinerii si virarii lunar si trimestrial, D103 – Declaratie privind accizele, D104 – Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor (declaratia cuprinde informatii privind asociatii de persoane juridice straine sau persoane fizice) sau D208 – Declaratie informativa privind impo-zitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – semestrial, 25 a lunii urmatoare semestrului in care a avut loc autentificarea actelor. De asemenea, la acest termen mai trebuie depuse D300 – Decont TVA si plata taxei de catre contribuabilii care au aceasta obligatie lunar si trimestrial, D301 – Decont special de TVA si plata taxei, D390 – Declaratia reca-pitulativa privind livrarile si achizitiile intracomunitare (sumele pevazute in D390 trebuie sa se regaseasca la randul 4 din decontul de TVA – D 300), D394 – Declaratie informativa privind livrarile si prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, D010 – Declaratie de inregistrare fiscala (se depune de platitorii de TVA pentru modificarea perioadei fiscale, de la luna la trimestru sau de la trimestru la luna) si Declaratia privind cifra de afaceri, in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (formular 094 – cod MFP 14.13.001.10.11/t) – platitorii de TVA care in anul 2009 au fost platitori la trimestru, pentru a notifica cifra de afaceri realizata in anul fiscal 2009.

Penalizari pentru intarziere la plata

Pana in 31 ianuarie, dar nu mai tarziu de luni, 1 februarie, se depune D 010 – Declaratie de inregistrare fiscala. Se depune de microintreprinderi, pentru declararea optiunii platitor de categorie de venit impozit pe venit sau impozit pe profit. De asemenea, o cerere se depune de persoanele fizice care desfasoara activitati independente, pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real sau norma de venit. Lunar, depun declaratii persoanele juridice, inclusiv microintreprinderile platitori de impozit pe profit, institutii publice.

Trimestrial – persoanele juridice microintreprinderi platitoare de impozit pe venit, asociatii fara personalitate juridica intre persoane fizice si persoane fizice care desfasoara activitati inde-pendente (angajatori).

Semestrial – asociatii, fundatii sau alte entitati fara personalitate juridica. Sediile secundare depun declaratii si platesc obligatiile la aceleasi termene cu cele ale persoanelor juridice de care apartin.

Pentru intarziere la plata a obligatiilor la bugetul general consolidat se calculeaza majorari de intarziere 0,1 la suta pentru fiecare zi de intarziere (pe an 36,5 la suta) si se declanseaza imediat executarea silita.

Nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative (Declaratia 390) se sanctioneaza cu amenda de 2 la suta din suma totala a achizitiilor sau livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, dupa caz, din diferentele nedeclarate.

Alte articole

Leave a Comment