Şapte medici sălăjeni reclamaţi pentru malpraxis

Orice pacient care este nemulţumit de serviciile medicale de care a beneficiat poate să-şi reclame medicul. Asta nu înseamnă, însă, că i se va da dreptate. Anul trecut, la Colegiul Medicilor din Sălaj au fost depuse opt reclamaţii, niciunul dintre cei vizaţi nefiind sancţionaţi în vreun fel.

Raportul de activitate pe anul trecut arată că din cele opt sesizări depuse la Colegiul Medicilor, două nu au fost luate în considerare pentru viciu de procedură, ne-a declarat dr. Liviu Oroian, preşedintele organizaţiei profesionale. În alte cinci au fost incriminaţi şapte medici de diferite specializări: ginecologie, neurologie, ATI, medicină de familie, dar şi medicină generală. „O anchetă a vizat patru doctori: doi ginecologi, un anestezist şi un neurolog, o sesizare a fost depusă împotriva unui medic de familie, o alta împotriva unui medic generalist şi o alta a fost îndreptată împotriva unui neurolog. Cel de-al şaselea dosar a fost întocmit din cauza unor neînţelegeri apărute între nişte medici”, a precizat Oroian.
Oficialul CM Sălaj a mai spus că niciunul dintre medicii reclamaţi nu a fost sancţionat în vreun fel, însă în cazul a două dosare, petenţii au făcut contestaţii la Comisia Superioară de Disciplină din cadrul CMR. „Sancţiunile încep de la mustrare, vot de blam şi pot ajunge la amendă, suspendarea temporară a calităţii de membru al Colegiului şi ridicarea dreptului de liberă practică”, adăugat Liviu Oroian.

O reclamaţie din zece s-a lăsat cu pedepse
În 2015, la colegiile medicilor din ţară au fost reclamaţi 232 de medici, faţă de 192 în anul anterior, potrivit raportului de activitate al Colegiului Medicilor din România. Documentul amintit relevă că în urma anchetelor derulate, 23 de medici au fost sancţionaţi, 11 primind mustrare, opt, avertismente, iar doi, interdicţia de a exercita profesia sau alte activităţi medicale. Prin comparaţie, în 2014 s-au înregistrat 33 de sancţiuni. Au rămas nesancţionate 113 cauze, iar în şapte dintre acestea s-a retrimis dosarul la colegiul teritorial pentru luarea unei decizii.

Paşi de urmat pentru a-ţi reclama medicul
Conform Statutului CMR, plângerea împotriva unui medic se adresează Colegiului al cărui membru este medicul. Consiliul judeţean este prima instanţă de judecată, după care, dacă reclamantul nu este mulţumit de decizia dată, poate face contestaţie la CMR, care are obligaţia de a rejudeca dosarul. O astfel de sesizare poate fi făcută de către pacient sau, în cazul minorilor, de părinţii acestuia, dacă apare nemulţumire vizavi de modul în care medicul sau medicii au prestat serviciul medical. Pentru a se da curs sesizării, aceasta trebuie să îndeplinească anumite condiţii pe care legea le impune. Astfel, plângerea trebuie făcută în mod obligatoriu în scris, trebuie să conţină elementele de identificare ale medicului intimat, descrierea faptei şi indicarea datei când aceasta a avut loc, precum şi prejudiciul creat pacientului. Documentul va fi depus personal sau prin mandat cu procură ori poate fi trimis prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Sesizările depuse prin fax ori în copie nu sunt luate în calcul. În ceea ce priveşte acţiunea disciplinară, aceasta poate fi pornită în termen de cel mult şase luni de la data săvârşirii faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile.
După analizarea sesizarii, comisia de disciplină la care s-a depus sesizarea va pronunţa o decizie prin care fie se aplică o sancţiune medicului, fie se constată nevinovaţia acestuia. Faţa de soluţia pronunţata de comisia de disciplină, pacientul sau medicul, în ipoteza în care a fost sancţionat şi el apreciază că nu a fost vinovat, pot face contestaţie. Aceasta se întocmeşte în termen de maxim 15 zile şi se depune, în mod obligatoriu, la colegiul unde a fost depusă şi prima sesizare. Contestaţia se va soluţiona de către Comisia Superioară de Disciplină din cadrul CMR.

Leave a Comment