Programe școlare pentru învățământul special

Ministrul educației și cercetării a emis ordinul prin care s-au aprobat, pentru prima dată, programele școlare pentru cele 425 de discipline din învățământul special. Aceste programe școlare pentru învățământul special sunt elaborate în baza planurilor-cadru aprobate prin ordinul nr.3.662/2018 și reprezintă o premieră prin prisma faptului că, față de ceea ce exista anterior, acestea sunt concepute ținând seamă de tipurile de dizabilitate, și nu de gradele de deficiență. Astfel, prin intermediul acestor 425 de programe școlare, se va urmări parcursul educațional la nivel preșcolar, primar și gimnazial pentru copiii cu: dizabilități intelectuale grave, severe sau asociate; dizabilități intelectuale  moderate, grave, severe sau asociate; dizabilități senzoriale multiple; dizabilități auditive; dizabilități vizuale și  dizabilități locomotorii. Din cele 425 de programe școlare aprobate, 71 sunt în limba maghiară. Totodată, au fost elaborate și programele școlare pentru elevii din centrele de detenție, centrele educative și penitenciare. Ministerul Educației și Cercetării, reamintește că, potrivit Legii educației naționale învățământul special dispune de planuri de învățământ, de programe școlare, de programe de asistență psihopedagogică, de manuale și de metodologii didactice alternative, adaptate tipului și gradului de dizabilitate. Noile programe vor intra în vigoare începând cu anul școlar 2021-2022.

Alte articole

Leave a Comment